Stroje ludowe


W dniu 10 marca 2015 roku zakończono operację „Zakup strojów ludowych dla zespołów śpiewaczych działających przy Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury”.

Rekonstrukcja strojów została opracowana przez panią dr Mariolę Tymochowicz z Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, natomiast doboru materiałów i uszycia podjęła się pani Marta Miśniakiewicz z Pracowni Strojów Regionalnych i Narodowych z Nałęczowa.

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania zakupiono: 17 kompletów strojów kobiecych dla zespołów Marianki i Roztoczanki oraz 5 kompletów strojów męskich dla zespołu Branwiacy.

Admin

Wskaźniki operacji:

08.03.2015 - Stabat Mater w Branwi
19.04.2015 - Kiermasz Produktu Lokalnego w Branwi
17.05.2015 - Jarmark Janowski w Janowie Lubelskim
20.06.2015 - Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych w Potoku Wielkim
05.07.2015 - Festyn Ludowy "Z Kolbergiem po Gminie" w Kocudzy
04.10.2015 - II Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów w Stalowej Woli
09.01.2016 - IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kocudzy Drugiej