Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej


Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej powstało na bazie działającego w Dzwoli od lat 50-tych XX wieku Koła Gospodyń Wiejskich, które było organizacją o bogatych tradycjach i prężnie działającą przez kilkadziesiąt lat. Widząc potrzebę rozwoju i promocji społeczności lokalnej w dniu 05-10-2015 roku KGW zostało zarejestrowane w KRS jako Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej uzyskując w ten sposób osobowość prawną. Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w budynku OSP w Dzwoli, gdzie skupia 20 osobową grupę, która systematycznie się powiększa. Członkowie zorganizowali się, aby swoją działalnością ożywiać środowisko lokalne. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i promowanie tradycji regionalnej, lokalnej i kulturowej. Dotychczasowa działalność koncentruje się głównie wokół pracy na rzecz społeczności lokalnej, współpracy z lokalnymi władzami, jak również organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności. Stowarzyszenie poprzez swoje działania wpływa rozwój zainteresowań mieszkańców oraz zawiązanie więzi społecznych dla realizacji wspólnych celów, a także działań na rzecz integracji środowiska gminy i parafii. Organizuje również festyny, konkursy, wycieczki, rajdy formacyjno-edukacyjne. 

 

 

 

KRS 0000577256

NIP 8621642420

REGON 36266916800000

Adres:

Dzwola 121A

23-304 Dzwola

Członkowie:

Szuba Wiesława – Prezes Zarządu

Kaproń Teresa – Wiceprezes Zarządu

Robak Maria – Skarbnik Zarządu

 

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 05.10.2015 r.

 

Adres strony na Facebooku:

www.facebook.com/StowarzyszenieMilosnikowZiemiDzwolskiej