Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet w Krzemieniu


Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet powstało w 2014 roku. Działa w nim 19 kobiet w wieku 26-48 lat. Głównym celem Organizacji jest integracja i aktywizacja mieszkańców z rodzimej wioski i okolic. Podejmowane działania w tym zakresie to m.in.: spotkania w gronie znajomych, zabawy, ogniska, warsztaty o różnej tematyce, pikniki i rajdy rowerowe. Dzięki stowarzyszeniu wdrożona została tradycja robienia palmy wielkanocnej w rodzinnej parafii. W ramach integracji wsi organizowane są również coroczne dożynki parafialne. Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet działa przede wszystkim charytatywnie podejmując także współpracę z GBPiOK oraz OSP w Krzemieniu Pierwszym.

 

KRS 0000541487

NIP 8621641863

REGON 36068632300000

Adres:

Krzemień Pierwszy 134

23-304 Dzwola

Członkowie:

Białek Małgorzata – Prezes Zarządu

Prejs Izabela – Wiceprezes Zarządu

Mróz Anna – Skarbnik Zarządu

 

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 30.01.2015 r.