Stowarzyszenie Klub Seniora w Kocudzy


Stowarzyszenie Klubu Seniora w Kocudzy powstało w 2011 r. i obecnie liczy 21 członków. W zakres działania Klubu wpisują się m.in.: rozwijanie struktury życia kulturalno-oświatowego i towarzyskiego, tworzenie warunków ułatwiających integrację z dziećmi i młodzieżą oraz innymi Klubami, organizowanie spotkań, wycieczek i itp. Stowarzyszenie uczestniczy również w różnego rodzaju przeglądach twórczości lokalnych, powiatowych czy wojewódzkich występując w zespole ludowym pn. Kocudzanki. Zespół bierze udział w różnego rodzaju występach gminnych, powiatowych i wojewódzkich (festyny, dożynki, lato seniorów, przeglądy kolędnicze, weselne, patriotyczne, religijne). Klub Seniora współpracuje z dziećmi i młodzieżą oraz zaprzyjaźnionymi Klubami na terenie województwa, jak również z LGD w Janowie Lubelskim. Wszystkie działania Stowarzyszenia udokumentowane są poprzez prowadzenie kroniki Klubu Seniora oraz dokumentację zdjęciową z różnych wyjazdów i przeglądów.

KRS 0000389298

NIP 8621640384

REGON 06095375600000

Adres:

Kocudza Trzecia 6

23-304 Dzwola

Członkowie:

Myszak Alina – Prezes Zarządu

Garbacz Władysława – Wiceprezes Zarządu

Jaszek Anna – Sekretarz Zarządu

Dyjach Edmunda – Skarbnik Zarządu

Pydo Aleksander – Członek Zarządu

 

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 15.06.2011 r.