Spoko Orkiestra


Spoko Orkiestra

Kierownik orkiestry: Aleksander Krzos

Spoko Orkiestra działa przy GBPiOK już od 2012 roku. W swoim dorobku artystycznym posiada mnóstwo występów scenicznych. Orkiestra chętnie bierze udział w cyklicznych uroczystościach zarówno kościelnych, jak i państwowych. Uczestniczy również w imprezach okolicznościowych takich jak festyny, czy różnego rodzaju przeglądy muzyczne. Młodzieżowa orkiestra dęta z Kocudzy jest laureatem licznych konkursów, a także zdobywcą prestiżowych nagród. Spoko Orkiestra znana jest jako przyjazna oraz integracyjna grupa muzyczna, która jest zawsze otwarta na nowych członków.

Galeria zdjęć

Festyn Ludowy ,,Z Kolbergiem po Gminie" - Kocudza 2019 r.
60-lecie OSP Krzemień - 3 maja 2019
Dożynki w Dzwoli 2018 - wspólnie z Olek Orkiestra
Festyn w Kocudzy - 2018
Pośnik Kocudzki 2017
VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków - Częstochowa
Występy na corocznym Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Kocudzy
Inne występy
Występ podczas Zabawy Karnawałowej w Kocudzy