Siłownia zewnętrzna i boisko do siatkówki


W dniu 2 lutego 2015 roku zakończono operację „Utworzenie siłowni zewnętrznej i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Dzwola”, której celem jest budowanie marki turystycznej regionu oraz wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej gminy Dzwola, poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej i boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Dzwola.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania wykonano: siłownię zewnętrzną składającą się z dziwięciu elementów, boisko do siatkówki plażowej, oraz zagospodarowano teren (montaż latarni, ławeczek z oparciem, stojaka na rowery).

Wskaźniki operacji:

Admin

16.05.2015 - rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz