Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Kocudzy Trzeciej


KRS 0000514047

Adres:

Kocudza Trzecia 75A

23-304 Dzwola

Członkowie:

Krawiec Irena – Prezes Zarządu

Pachuta Bogumiła – Wiceprezes Zarządu

Jargiło Monika – Skarbnik Zarządu

 

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 25.06.2014 r.