"O finansach ... w bibliotece - III edycja"


   Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury uzyskali wsparcie finansowe na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkań edukacyjnych w ramach projektu "O finansach ... w bibliotece - III edycja". Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. Realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.

Głównym celem projektu jest zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i małych miastach, umiejątności korzystania z usług finansowych w tym z bankowości elektronicznej. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu 5 spotkań dla osób starszych z wykorzystaniem kursu e-learningowego.

Admin