Mała architektura turystyczna w Zdzisławicach


W dniu 26 stycznia 2015 roku zakończono operację „Budowa małej architektury turystycznej w Zdzisławicach”, której celem jest integracja lokalnej społeczności oraz rozwój turystyki, poprzez budowę małej architektury rekreacyjnej.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania wykonano: ogrodzenie działki, altanę z paleniskiem, plac zabaw dla dzieci oraz  zamontowano bramki do gry w piłkę nożną.

 

Wskaźniki operacji:

Admin

16.05.2015 - rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz