Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej


Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy istnieje od bardzo dawna. Początkowo zostało ono założone przy miejscowym Kółku Rolniczym, w którym pełniło rolę edukacyjną z zakresu gospodarstwa domowego. Kobiety spotykały się w domach prywatnych, potem w Klubach gdzie organizowały kursy gotowania, kroju i szycia, a także haftu. Organizowane były również pokazy żywieniowe, pogadanki, wystawy i wycieczki edukacyjne. Na początku lat dziewięćdziesiątych KGW w Kocudzy Drugiej podzieliło los tysięcy innych Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski, które w wyniku transformacji politycznej i zmian gospodarczych zakończyły swoją działalność. Koło Gospodyń Wiejskich zostało reaktywowane dopiero w 1999 roku, natomiast jako stowarzyszenie zarejestrowane zostało w 2012 roku. Prezes Stowarzyszenia od samego początku zachęca i mobilizuje kobiety do różnego rodzaju działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej jak również samego Stowarzyszenia. Do organizacji należą kobiety w różnym przedziale wiekowym, te najstarsze bardzo chętnie przekazują swoją wiedzę i umiejętności młodszemu pokoleniu. Obecnie do Stowarzyszenia należy 28 kobiet, które prężnie działają na terenie naszej Gminy i nie tylko. Pomagają w przygotowaniach różnych imprez okolicznościowych, jak również cyklicznych podczas których przygotowują różne smakołyki – pieką chleb i ciasta, robią swojskie masło, organizują wystawy warzyw i kwiatów oraz rękodzieła. Przy Stowarzyszeniu działa grupa śpiewacza pod nazwą „Marianki”.

KRS 0000410576

NIP 8621640585

REGON 06139167400000

Adres:

Kocudza Druga 59

23-304 Dzwola

Członkowie:

Deruś Bożena – Prezes Zarządu

Dycha Lucyna – Wiceprezes Zarządu

Dycha Ewa – Skarbnik Zarządu

Góra Bożena – Członek Zarządu

Kaproń Helena – Członek Zarządu

 

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń KRS: 06.02.2012 r.