Jarzębina


Zespół Ludowy ,,Jarzębina"
Zespół Ludowy ,,Jarzębina"

Kierownik zespołu: Irena Krawiec

Skład Zespołu: Irena Krawiec, Janina Dyjach, Monika Jargiło, Janina Oleszek, Beata Oleszek,

                           Aleksandra Papierzańska, Joanna Smagała, Marzena Lewandowska

Zespół „Jarzębina” z Kocudzy powstał w 1990 roku. Od początku do dziś jego liderką jest Irena Krawiec, a w grupie śpiewają trzy pokolenia kobiet – mieszkanek Kocudzy III, a także sąsiednich Zdzisławic. „Jarzębina” jest współczesną emanacją tradycyjnej kultury śpiewaczej wsi Kocudza i okolicy (pogranicze Janowskiego i Biłgorajskiego), zarówno w jej wymiarze religijnym jak i świeckim. Zespół z powodzeniem realizuje się w formie koncertów, jak również teatralnych inscenizacji dawnych obrzędów i zwyczajów, występuje w całym kraju i zagranicą, ale także bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym swojej wsi, gminy, powiatu oraz regionu. Ostatnio „Jarzębina” zdobyła szeroką popularność piosenką Ko-ko Euro spoko, ceniona jest jednak od lat przede wszystkim za stylowe i pełne wyrazu wykonania repertuaru tradycyjnego czego dowodem są aż trzy najwyższe nagrody – Złote Baszty na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (2001, 2007, 2011) czy prestiżowa Nagroda im. Oskara Kolberga (2003), częste zaproszenia na festiwale, koncerty solowe, a także (co rzadkie w przypadku wiejskich zespołów śpiewaczych) liczne grono wiernych słuchaczy w całej Polsce.
Źródłem bogatego repertuaru zespołu jest głównie tradycja ustna, w tym przekazy rodzinne, wioskowe, ale także stare zapisy i nagrania archiwalne, tzw. zeszyty z tekstami religijnymi oraz oczywiście druki i śpiewniki nabożne. W naturalny sposób śpiewaczki używają unikalnej gwary kocudzkiej oraz dawnego języka muzycznego. Nawet dla najmłodszych członkiń grupy (urodzonych w II połowie lat 70-tych) są to najzupełniej oczywiste części zasobu środków ekspresji i komunikacji, a to dzięki efektywnej transmisji w kręgu rodziny i wsi. Kocudza również i dziś stanowi wspólnotę o mocnej tożsamości i silnych więziach, w sposób wyjątkowo wyrazisty wyróżnianą w krajobrazie kulturowym przez mieszkańców szerokiej okolicy. Śpiewaczki z „Jarzębiny” są świadome własnej wartości i dumne ze swojej „małej ojczyzny”, dlatego chętnie dzielą się swoją sztuką i niematerialnym dziedzictwem – od lat uczą kocudzkiego stylu śpiewania i repertuaru, w 2006 współorganizowały Tabor w Kocudzy – tygodniową letnią szkołę lubelskiej muzyki tradycyjnej.
Punktem zwrotnym w historii „Jarzębiny” okazało się przedstawienie „Łostetni różaniec”, które swoją premierę miało w 1995 i zyskało sobie poczesne miejsce w historii ludowego teatru obrzędowego. Wtedy zespół rozpoczął współpracę z ośrodkami muzyki in crudo, zwłaszcza z warszawskim Stowarzyszeniem "Dom Tańca" (koncerty w ramach Sceny Korzenie oraz w cyklu Pozwól mi Twe męki śpiewać i Jest drabina do nieba 1995-2003) a potem także Scholą Teatru Węgajty, gdzie uczestniczył od 1998 w kilku, również międzynarodowych, projektach teatralno-muzycznych, a młoda kocudzka śpiewaczka Beata Oleszek na wiele lat stała się również aktorką i śpiewaczką Scholi. Na Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu zespół „Jarzębina” śpiewał w pamiętnym wspólnym koncercie z włoskim "Micrologusem". Uczestniczył również w cyklach koncertów wielkopostnych, m.in. w dominikańskim Wielkopostnym Śpiewaniu w Lublinie, koncertach wielkopostnych Poznańskiego Domu Tańca, czy wrocławskiej Scholi Gregoriana Silesiensis. Śpiew „Jarzębiny” cenił sobie Henryk Mikołaj Górecki. Nagrania zespołu znajdują się we wszystkich najważniejszych archiwach, akademickich, radiowych, w wielu zbiorach prywatnych. Niektóre z nich zostały opublikowane w antologiach muzyki tradycyjnej – wydawnictw In Crudo (trzy płyty) i Muzyka Odnaleziona. Zespół uczestniczył w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych, poświęcone są mu trzy filmy dokumentalne zrealizowane dla TVP 2, śpiewaczki potrafiły się odnaleźć również w realizacjach związanych ze sztuką współczesnej (projekt Anny Skulskiej „Płaczki”). Wreszcie o „Jarzębinie” powstało kilka prac licencjackich i magisterskich. Ogrom tego dorobku (wymieniam tu tylko niektóre aktywności i osiągnięcia) jak i jego jakość pozwalają mówić o zespole w kategoriach wybitności i traktować go jako jednego z najważniejszych ambasadorów tradycyjnej kultury ludowej Roztocza i Lubelszczyzny.

Galeria zdjęć

Festyn Ludowy ,,Z Kolbergiem po Gminie" - Kocudza 2019 r.
Majówka - Łabunie 2019 r.
Jubileusz zespołu ,,Czeremcha" z Gromady - 2019 r.
XXI Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek - Modliborzyce 2019 r.
IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych - Lublin 2019 r.
VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Kocudza 2019 r.
Koncert charytatywny - Zamość 2018 r.
Warsztaty śpiewu w gwarze kocudzkiej - Warszawa 2018 r.
Dożynki - Baranów Lubelski 2018 r.
I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych - Kocudza 2018 r.
,,Żywa Muzyka" - Branew 2018 r.
Koncert ,,Puls" - Częstochowa 2018 r.
Nagranie do programu ,,Dzień Dobry TVN"
XVIII Międzynarodowe Spotkanie Kolędników 2018 r.
Z Kolbergiem po Gminie - Festyn w Kocudzy
Stabat Mater - Branew
występ w Kziemierzu
25 - lecie