Gmina Dzwola. Historia i tradycje


W dniu 31 marca 2015 roku zakończono operację „Opracowanie i wydanie książki pt. "Gmina Dzwola. Historia i tradycje". Wydawcą ksiązki "Gmina Dzwola. Historia i tradycje" jest GBPiOK, natomiast autorem Zenon Baranowski.

Publikacja współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

Wskaźniki operacji:

Admin

19.04.2014 - spotkanie z Zenonem Baranowskim