,,Dla każdego coś fajnego"


Od 3 stycznia do 20 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Klub Seniora w Kocudzy realizowało projekt ,,Dla każdego coś fajnego" w ramach programu ,,Na dobry początek" dofinansowanego przez fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Głównym celem projektu jest poznanie tradycji własnego regionu i swojej miejscowości, łączenie pokoleń (dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy), wykorzystanie potencjału osób starszych, a także czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym. W zajęciach uczestniczą dzieci do lat 9 ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy, spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Koordynatorem projektu jest Pani Anna Świś - emerytowany nauczyciel . Pani Anna Świś w styczniu 2018r. uczestniczyła w szkoleniu ,,Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela" zorganizowanego przez Fundację BGK w Warszawie .

 

 

W ramach Projektu ,,Dla każdego coś fajnego” zostały zrealizowane następujące działania:

,,Spotkanie Wielkanocne" - 5 kwietnia 2018r.
Spotkanie dotyczyło tradycji związanych ze wspólnym spożywaniem śniadania wielkanocnego. Poczęstunek został przygotowany przez członkinie ,,Klubu Seniora”. Imprezę poprowadziła Koordynator projektu p. Anna Świś. Aby tradycji stało się zadość już na samym wstępie wszyscy wspólnie podzielili się jajkiem wielkanocnym, po czym seniorzy opowiedzieli ,,co nieco” o przygotowaniu śniadania wielkanocnego. Pani koordynator projektu przybliżyła dzieciom symbolikę święconych pokarmów. Nie zabrakło również zagadek wielkanocnych. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Obecni byli: Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kocudzy p. Marta Rutkowska, Dyrektor GBPiOK p. Kamila Strykowska wraz z pracownikami: Sławomirem Kaproniem i Janiną Dycha, Członkowie ,,Klubu Seniora” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy.

,,O dawnych zwyczajach i tradycjach" - 18 kwietnia 2018 r.
Tematem spotkania były dawne zwyczaje i obrzędy związane z naszym regionem. Członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina" zaprezentowały słynny ludowy strój biłgorajski z poszczególnymi jego elementami, a także przedstawiły krótki zarys historyczny swojej działalności artystycznej. Obecne były także ,,Wisienki" w stroju ludowym, które wspólnie z ,,Jarzębiną" wykonały kilka utworów wokalnych.

,,O muzyce kilka słów" - 25 kwietnia 2018 r.
Spotkanie dotyczyło prezentacji instrumentów muzycznych wraz z omówieniem zasad gry oraz różnych możliwości brzmieniowych. Pierwsza prezentacja, przedstawiona przez Sławomira Kapronia dotyczyła gry na gitarze elektrycznej wraz z omówieniem wzmacniacza gitarowego, a także poszczególnych efektów gitarowych. Kolejny instrument to akordeon i jego różne możliwości zaprezentowane przez p. Antoniego Gilasa. Bardzo ciekawym i zabytkowym instrumentem okazała się tzw. ,,Suka Kocudzka” zaprezentowana przez p. Irenę Krawiec. Na spotkaniu oprócz wyżej wymienionych osób obecni byli także członkowie Klubu Seniora z Kocudzy, członkowie kapeli ludowej ,,Branwiacy” oraz Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek.

Wycieczka do Biłgoraja - 15 maja 2018 r.
Wyjazd obejmował m.in. zwiedzenie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, zajęcia kulinarne w Zagrodzie Sitarskiej oraz gry i zabawy w Parku Rekreacyjnym ,,Fikoland". Organizatorem wyjazdu była Koordynator projektu p. Anna Świś.

Zakończenie projektu - 19 czerwca 2018 r.

Koordynator p. Anna Świś po miłym powitaniu obecnych gości przedstawiła protokół dotyczący cyklu wszystkich zorganizowanych zajęć, a także omówiła ogólne znaczenie projektu. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek wraz z Dyrektor GBPiOK p. Kamilą Strykowską po uroczystej przemowie zwieńczonej gromkimi oklaskami złożyli wspólne podziękowania dla organizatorów całego przedsięwzięcia. Wszystkim uczestnikom projektu - zarówno dzieciom, jak również innym osobom, które w jakikolwiek sposób włączyły się w organizację poszczególnych etapów programowych wręczone zostały drobne upominki. Na spotkaniu obecni byli także: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kocudzy p. Marta Rutkowska, członkowie Klubu Seniora z Kocudzy Trzeciej, Pracownicy GBPiOK (p. Irena Krawiec, p. Janina Dycha, p. Sławomir Kaproń) oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy.