"Biblioteka - nasze okno na świat"


 

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury realizują projekt "Biblioteka - nasze okno na świat"-  zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek", ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa.

W ramach zadania przewidziano remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Kocudzy oraz zakup wyposażenia.

 

Zakończenie projektu przewidziano na  sierpień 2014 r. Do tego terminu interesantów Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Kocudzy zapraszamy do tymczasowej siedziby biblioteki  znajdującej się w remizie OSP  Kocudza Pierwsza.

 

31 grudnia 2013 roku zakończono I etap realizacji projektu "Biblioteka - nasze okno na świat"

Admin

W dniu 30 czerwca 2014 roku zakończono II etap realizacji projektu "Biblioteka - nasze okno na świat".

Admin

W dniu 29 sierpnia 2014 roku zakończono realizację  projektu "Biblioteka - nasze okno na świat".

Admin