2019 rok


,,Wisienki" na żołnierską nutę

21 listopada br. w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się XX Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej. W Konkursie wzięło udział blisko 100 uczestników reprezentujących pobliskie instytucje kultury, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, a także szkoły średnie. Reprezentujący naszą placówkę kulturalną zespół dziecięcy ,,Wisienki” niestety nie zdobył żadnego wyróżnienia, natomiast udało się to Darii Kaproń, która zajęła 3 miejsce ex-aequo podczas indywidualnego występu, gdzie zaśpiewała piosenkę religijną pt. ,,Wierzę w ciebie Panie”. Serdecznie gratulujemy Darii oraz życzymy powodzenia ,,Wisienkom” podczas kolejnych występów scenicznych.

W środę, 6 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Dzwola, w obecności pracowników Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na zasłużoną emeryturę, Pani Marianny Denis, która od 1978 r. pracowała w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzwoli, wykonywała pracę Bibliotekarza oraz Kierownika Biblioteki.

Pani Marysia w sposób otwarty i komunikatywny zachęcała mieszkańców Gminy Dzwola do nowości czytelniczych. Obdarzona niezwykle starannym i estetycznym charakterem pisma, latami tworzyła wpisy do ksiąg inwentarzowych, tysięcy kart katalogowych, a także opisywała grzbiety książek przed umieszczeniem ich na regałach bibliotecznych. Z czasem pisanie ręczne zastąpił system MAK+, a Pani Marysia świetnie sobie poradziła z nowymi wymaganiami.

Serdeczne podziękowania za 41 lat pracy, złożyli Pan Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola oraz Pan Paweł Blacha – Dyrektor GBPiOK, były również życzenia samych radosnych i pogodnych chwil oraz spełnienia marzeń, przekazywane od współpracowników i czytelników.

Dziękujemy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w pracę w naszej bibliotece. Za dbanie i rozwijanie wyobraźni czytelniczej u dzieci, młodszej i dorosłych.

Życzymy sukcesów na dalszej, jakże wspaniałej drodze życia mając nadzieję, że znajdzie Pani czas na spotkania i współpracę z nami, w ramach różnorakich działań.

Dziękujemy!

,,Jarzębina” i ,,Wisienki” śpiewały dla Kacperka.
Jeszcze do dziś słyszymy śpiew i widzimy wzruszenie na twarzach wielu ludzi, a w szczególności przemiłego Kacperka walczącego ze swoją nieuleczalną chorobą oraz jego mamę Panią Anię. Nasze zespoły nie po raz pierwszy włączają się do takich projektów. Ten był wyjątkowy, bo i wyjątkowi byli Organizatorzy, którzy postawili sobie za zadanie wybudować dom dla trzyosobowej rodziny Kacpra. Poruszyli niebo i ziemię i jak machnięciem czarodziejskiej różdżki spływały z różnych stron darczyńcy i wykonawcy, którzy chcieli się włączyć w ten projekt. W środowe popołudnie 19 października br. Jarzębina i Wisienki też przyłączyły się i zaprezentowały się z godzinnym występem w Krasnostawskim Domu Kultury. Koncert charytatywny zgromadził rzesze ludzi dobrych serc i darczyńców. Do akcji włączyły się też zamojskie szkoły, które zgromadziły ponad 1000 zabawek pluszowych z przeznaczeniem na aukcję. Każdy los był wygrany. Zespół Jarzębina wylicytowała dwie swoje płyty „Oj dolo, moja dolo” na ogólną kwotę 320 złotych. Dużą radością dla Kacperka był ogromny tort wylicytowany za 200 złotych i później skonsumowany przez uczestników koncertu. Była też telewizja, która zrealizowała reportaż ”Dom dla Kacpra” wyemitowany w programie Ani Dąbrowskiej „Z każdej strony” w TVP3 Lublin. Z ostatniej chwili domek Kacpra jest już ocieplany przez ekipę Wojtka Ciska z Zamościa. Miejmy nadzieję, że na Boże Narodzenie wszyscy będą się grzać już na swoim, czego z całego serca życzymy!
Tekst/Foto: I. Krawiec

,,Źródło"- nr. 16
Kwartalnik Gminnej Gazety ,,Źródło" nr. 16 rozdysponowano na terenie Gminy Dzwola w dniu 18.10.2019 r.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Zespół Redakcyjny: P. Blacha, S. Kaproń

Skład: M. Garbacz

Nakład: 1 000 egz.

Druk: Łódź Polska Press

Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
16 października, w Zamojskim Domu Kultury odbyły się eliminacje do XX Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów dla powiatów: Biłgoraj, Janów Lubelski, Zamość. Placówkę kulturalną GBPiOK reprezentowały zespoły ludowe: Marianki, Kocudzanki, Roztoczanki, Branwiacy, Borowiacy; soliści: Janina Oleszek i Alina Myszak, a także instrumentaliści: Bronisław Rawski grający na skrzypcach oraz Stanisław Rawski – harmonijka ustna.

W składzie komisji znaleźli się: Anna Kistelska – główny instruktor ds. literatury i recytacji (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie), prof. Iwona Sawulska – śpiewaczka, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Andrzej Sar - główny instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny z WOK.
Do finału, który odbędzie się 23 listopada 2019 roku w Lublinie spośród naszych zespołów zakwalifikowały się: Kocudzanki i Marianki, natomiast wśród instrumentalistów znaleźli się Stanisław Rawski oraz Bronisław Rawswki i Alina Myszak. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

IX Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej
W sobotę 12 października 2019 r. w miejscowości Potok Stany odbył się IX Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim, przy współpracy z samorządem Gminy. Zaproszonych gości powitała p. Anna Brankiewicz dyr. GOK w Potoku Wielkim, która prowadziła Przegląd. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: p. Michał Komacki Wicestarosta Janowski, p. Leszek Nosal Wójt Gminy Potok Wielki, p. Marian Giska Przewodniczący Rady Gminy Potok Wielki oraz wielu innych. Głównym celem przeglądu była prezentacja lokalnej kultury ludowej, pieśni, muzyki oraz ich twórców z terenu Lubelszczyzny oraz prezentacja lokalnego rękodzieła. W wydarzeniu uczestniczyło: 12 zespołów, 2 solistów, 5 kapel oraz 10 stowarzyszeń rękodzieła, które zaprezentowały swoje prace wykonane różnymi technikami. Wykonawcy reprezentowali cztery powiaty: janowski, lubelski, kraśnicki oraz biłgorajski. Gminę Dzwola reprezentowały zespoły: ,,Kocudzanki” oraz ,,Borowiacy” oraz solistka Alina Myszak. Jury w składzie: Barbara Nazarewicz, Andrzej Sar oraz Andrzej Wojtan postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników biorących udział w przeglądzie. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, życzliwa i pełnej naturalnej spontaniczności atmosfera, łącznie ze wspólnym tańcem oraz śpiewem. Przegląd zakończył się wspólną biesiadą, która trwała do późnych godzin wieczornych.

Lokalne, bo nasze!

3 października br. wczesnym rankiem na rynku w Janowie Lubelskim zespoły „Jarzębina” i „Wisienki” pod kierownictwem p. Ireny Krawiec wzięły udział w reklamie promując nasze lokalne dziedzictwo oraz lokalne produkty ziemi janowskiej. Reklamę realizowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pomimo porannego chłodu atmosfera na planie ożywiła się poprzez skoczne piosenki zaśpiewane na ,,kocudzką” nutę oraz tańce w wykonaniu dziewczynek z zespołu ,,Wisienki”. Na zakończenie zostałyśmy zaproszone do Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” na gorącą herbatkę i smaczne ciasteczka. W czasie degustacji Pani Agata Stelmasiewicz – kierownik biura przybliżyła nam i opowiedziała o zasadach i warunkach ubiegania się i pozyskiwania środków na różne działania lokalne. Atmosfera spotkania była bardzo przyjemna i pożyteczna. Uwieńczeniem była pamiątkowa fotografia z pracownikami LGD” Leśny Krąg”.


Tekst: I. Krawiec/Foto: A. Gilas

 

Protokół Konkursu Plastycznego ,,Bitwa pod Dzwolą”

Celem konkursu było oddanie hołdu oraz uczczenie pamięci polskich żołnierzy poległych w walkach z niemieckim okupantem, które miały miejsce w 29 września 1939 w bitwie pod Dzwolą. Pozostałe cele to: pobudzenie patriotyzmu, odkrywanie młodych talentów, promocja i wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży, prezentacja i publikacja prac, pobudzenie kreatywności i wyobraźni artystycznej, uwrażliwienie na sztukę.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych gminy Dzwola i składał się na poszczególne kategorie wiekowe:
1. Klasy I-IV
2. Klasy V-VIII

Do konkursu zgłoszono łącznie 78 prac, w tym: 37 prac z Kocudzy, 30 prac z Dzwoli, 9 z Krzemienia oraz 2 z Branwi, z czego 32 prace w kategorii Klasy I-IV (w tym: 18 z Kocudzy i 14 z Dzwoli) oraz 46 prac w kategorii Klasy V-VIII (w tym: 19 z Kocudzy, 16 z Dzwoli, 9 z Krzemienia, 2 z Branwi)
W dniu 27 września 2019 roku w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wytypowano pierwsze 3 miejsca w każdej z poszczególnych kategorii.
Komisja konkursowa, w składzie: Paweł Blacha (Przewodniczący komisji), Sławomir Kaproń (Członek komisji) postanowiła nagrodzić laureatów konkursu na podstawie:
- zgodności pracy z tematyką konkursu,
- uwzględnionych elementów i miejsc historycznych,
- stylu wykonanej pracy,
- warsztatu (umiejętności techniczne),
- rezultatu całościowego wykonanej pracy.
Wyniki Konkursu
KATEGORIA I : uczniowie klas I-IV
I miejsce ex-aequo: Kamil Flis z Branwi Szlacheckiej (kl. I) oraz Sebastian Zygmunt z Kocudzy (kl. III)
II miejsce: Szymon Góra z Kocudzy Trzeciej (kl. II)
III miejsce: Dominika Flis ze Zdzisławic (kl. III)
Wyróżnienie: Paweł Brzezina z Kocudzy (kl. III)

KATEGORIA II: uczniowie klas V-VIII
I miejsce ex aequo: Oliwia Lewczyk z Dzwoli (kl. V) oraz Agnieszka Góra z Krzemienia (kl. VI)
II miejsce ex aequo: Patryk Abram z Konstantowa (kl. VI) oraz Gabriela Gilas z Kocudzy (kl. V)
III miejsce ex aequo: Martyna Rawska oraz Karolina Rawska z Kocudzy (kl. VI)
Wyróżnienie: Ewelina Ligaj z Krzemienia oraz Jagoda Jargieło z Kocudzy (kl. VII)

Zgodnie z postanowieniami regulaminu nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.gbpiokdzwola.pl oraz profilu Fb. Wystawa pokonkursowa trwać będzie do końca listopada 2019 roku. Miejscem wystawy prac konkursowych będzie świetlica GBPiOK. Prace konkursowe należy odebrać we własnym zakresie do końca 2019 roku.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i chęci do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych. Mamy nadzieje, że konkurs wpłynie pozytywnie na chęci oraz rozbudzenie wewnętrznej motywacji do dalszego rozwoju plastycznego, a także do chętnego udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą placówkę kulturalną. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez Urząd Gminy Dzwola.

,,Roztoczanki” i ,,Branwiacy” na jubileuszu 35 - lecia działalności zespołu ,,Stanianki"
14 września br. w Domu Kultury w Potoku Wielkim odbył się jubileusz z okazji 35 -lecia działalności Zespołu Śpiewaczego „Stanianki”. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim pod kierownictwem pani Heleny Szabat. Jubileusz był okazją do wspomnień, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej. Podczas uroczystości nie zabrakło także serdecznych życzeń, miłych wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów wśród, których znalazły sie również zaproszone zespoły z terenu naszej Gminy - ,,Roztoczanki” i ,,Branwiacy”.
Swoje uznanie i wdzięczność dla Jubilatów wyrazili licznie przybyli na uroczystość goście, wśród których byli m.in.: Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, Michał Komacki Wicestarosta Janowski, Leszek Nosal Wójt Gminy Potok Wielki czy Barbara Nazarewicz dyrektor Muzeum Rejonowego w Janowie Lubelskim.
Pragniemy złożyć ogromne gratulacje dla Zespołu Śpiewaczego ,,Stanianki” za dotychczasową działalność artystyczną. Życzymy wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były również owocne, jak te dotychczasowe.

 

Tekst: P. Blacha/Foto: GOK Potok Wielki

22-25 sierpnia 2019 r.
22-25 sierpnia 2019 r.

,,Na Rozstajnych Drogach" - Warsztaty Muzyki Ludowej

W Kocudzy przez cztery dni (22-25 sierpnia 2019 r.) można było uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu kulturalnym poświęconym tradycjom śpiewaczym i muzycznym oraz dziedzictwu kulturowemu Ziemi Janowskiej i Roztocza Zachodniego. Działo się to wszystko za sprawą organizowanego już po raz ósmy festiwalu muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach” Kocudza - Janów Lubelski. Przez cały czas dojeżdżali uczestnicy z różnych stron Polski (byli też z Niemiec, Anglii, Francji czy Ukrainy), by poznać zwyczaje i tradycje weselne z Kocudzy, które były mocno zakorzenione w naszej kulturze i dawniej znaczyły wiele więcej niż obecnie. Program festiwalu był bardzo bogaty i urozmaicony poprzez: warsztaty śpiewu pieśni weselnych prezentowanych przez zespoły ,,Jarzębina” i ,,Kocudzanki”, naukę gry na tzw. ,,Suce Kocudzkiej” (starodawnego instrumentu smyczkowego pochodzącego właśnie z naszych stron) oraz pokaz tańca ludowego - słynnego „Garnituru kocudzkiego” na czele z polką trzęsioną. Nie zapomniano też o młodym pokoleniu. Na rozpoczęcie festiwalu w ośrodku kultury w Kocudzy odbyły się pierwsze warsztaty z zespołem dziecięcym „Wisienki” i młodzieżową kapelą „Szkoła Suki Biłgorajskiej” (czego efektem był wspólny występ na zakończenie festiwalu w Zoom Natura nad zalewem janowskim 25 sierpnia). Dziewczynki zaśpiewały przy akompaniamencie żywej muzyki dwie piosenki - sierocą i weselną.
Drugi dzień festiwalu rozpoczął się śpiewająco z zespołem „Kocudzanki”. Kobiety starały się nauczyć i przekazać pieśni o różnej tematyce w naszej lokalnej gwarze, m.in.: ,,Jeszcze nie świtało”, ,,Kochałem Jenka szalenie”, ,,W zielonym gaiku”, ,,Żena proso”. Natomiast w sobotę w Kocudzy Trzeciej (,,Leśniczówka”) zaplanowano większość zajęć. Na początek przy „Śniadaniu z Jarzębiną” odbyły się warsztaty śpiewacze na posesji Janiny Oleszek, gdzie członkinie zespołu opowiadały o dawnych obrzędach i zwyczajach weselnych (wyprowadzenie panny młodej z rodzinnego domu po oczepiny), przeplatając opowieściom odpowiednimi pieśniami weselnymi i oczepinowymi, które śpiewało się dawniej na weselach. Atmosfera była wyśmienita, wszyscy czuliśmy się jakbyśmy byli gośćmi weselnymi, przy syto zastawionym stole. Bardzo nas cieszy udział dzieci, które chętnie włączyły się do wspólnego śpiewu i z zainteresowaniem słuchały opowieści o dawnych zwyczajach weselnych, w większości przeplatanych humorem. W nagrodę, za piękny śpiew wszystkie dzieci zaproszono do różnych gier i zabaw z lat 50 – tych. Z rozrzewnieniem starsi uczestnicy wspominali sobie lata dzieciństwa słysząc różne wyliczanki i zabawy grupowe na powietrzu- co odważniejsi włączali się do zabawy. Posumowaniem spotkania był wspólny śpiew nowo nauczonych pieśni weselnych: ,,Łoj tocyła sie becka z góry do dołecka, łoj Marysia i Łukos to ładno porecka…” - na ,,kocudzką” nutę. Równocześnie nieopodal na posesji p. Bronisława Rawskiego, można było usłyszeć siarczyste poleczki, oberki, walczyki wygrywane przez uczestników festiwalowych pod czujnym okiem Zbigniewa Butryna i syna Krzysztofa oraz kapeli ze Zdziłowic. Nieprzypadkowo muzyczne spotkanie odbyło się przy kapliczce św. Cecylii, gdyż jak nam wiadomo św. Cecylia - jest patronką muzyków i śpiewaków.
W czasie czterodniowego wydarzenia, przyjazna dusza festiwalowa Charli Bajka namalowała na ścianie dawnej mleczarni w Kocudzy Pierwszej piękny mural przedstawiający kobietę grającą na ,,Suce Kocudzkiej” (jej prace można podziwiać w Zdziłowicach i Janowie Lubelskim). Uroczystego odsłonięcia dokonano w sobotnie popołudnie przy dźwiękach kapeli Butrynów i śpiewu zespołu Jarzębina. Ponadto odbyły się projekcje filmowe, warsztaty rękodzielnicze (zabawki eko, gwizdków i trąbek z kory wierzby), przedstawienie teatralne „Opowieści z walizki”, „Rośnij muzyczko rośnij… „- audycja muzyczna dla dzieci, która będzie emitowana w PR pr.2 oraz zajęcia dla dzieci (dawne gry i zabawy na podwórku u p. Janiny Oleszek). Pomysłem Organizatorów będzie wydanie płyty przez wydawnictwo muzyczne prezentującą muzykę i śpiew artystów biorących udział w festiwalu. Nagrania realizował Michał Kowalski - przyjaciel festiwalu, w stodole u p. Jana Kapronia w Kocudzy Drugiej. Codziennie w remizie strażackiej odbywały się wieczorne potańcówki przy dźwiękach: Kapeli Butrynów, Kapeli Bornego, Kapeli ze Zdziłowic, Mistrzowie i uczniowie grający na skrzypcach, sukach, basach i bębenku sitkowym oraz goście specjalni: Chłopcy z Nowoszyszek i kapela ,,Bonanza” z Warszawy. Podczas wieczornych potańcówek można było skorzystać z bufetu z regionalnymi potrawami i napojami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Trzeciej. Pomimo iż ucichły dźwięki muzyki i wybrzmiał śpiew to gdzieś tam w różnych zakątkach Polski (i nie tylko) zapewne będzie można usłyszeć naszą „Kocudzką Nutę”.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują rodzicom dziecięcego zespołu ,,Wisienki” za opiekę i dowóz dzieci do Janowa Lubelskiego, p. Janowi Kaproń za udostępnienie stodoły na studio nagrań, rodzinie Dycha, Szczepanikom za sprzęt i pomoc przy malowaniu muralu oraz wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia festiwalu. Czekamy z niecierpliwością na 9 edycję zapraszając już teraz na przyszły rok.
To wielkie wydarzenie zorganizowała: Fundacja Stara Droga oraz działająca przy niej Szkoła Suki Biłgorajskiej przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, Roztoczańskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru i Janowskiego Ośrodka Kultury. Patronatem medialnym objęli nas: Radio Lublin, KulturaLudowa.pl, Pismo Folkowe, serpent.pl, Panorama powiatu Janowskiego.
Festiwal mógł odbyć się dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019 oraz przy pomocy finansowej Gminy Janów Lubelski i Starostwu Powiatu Janowskiego.

Tekst: I.Krawiec

 

25 sierpnia 2019 r.
25 sierpnia 2019 r.

Dożynki Powiatowe w Godziszowie

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r., w Godziszowie odbyły się dożynki Powiatu Janowskiego. Jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Stanowi ono formę podziękowania Bogu za tegoroczne zbiory oraz wyraża prośbę o pomyślność zbiorów przyszłorocznych. Dożynki Powiatowe są nie tylko doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej, ale również do wspólnej zabawy i odpoczynku po ciężkiej pracy.
Właściwą część rozpoczął korowód wieńców dożynkowych, w którym uczestniczyły delegacje władz samorządowych, gminne delegacje z wieńcami dożynkowymi oraz orkiestra dęta.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. proboszcz Józef Krawczyk. W homilii podziękował on rolnikom za ciężką pracę oraz wskazał na wartości kultywowane przez środowisko rolnicze, wśród których wymienił szacunek dla rodziny oraz przywiązanie do Boga. Część oficjalną otworzył p. Artur Pizoń Starosta Powiatu Janowskiego wraz z gospodarzem gminy Wójtem Józefem Zbytniewskim, którzy powitali zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy i powiatu. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in.: p. Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, p. Ryszard Majkowski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Witold Kowalik - Burmistrz miasta Modliborzyce, który podziękował za pomoc dla mieszkańców Wierzchowisk, dotkniętych klęską powodzi, p. Wiesław Dyjach - Wójt Gminy Dzwola, p. Leszek Nosal - Wójt Gminy Potok Wielki. Nie zabrakło również przedstawicieli policji oraz straży pożarnej. Pan Artur Pizoń odczytał referat na temat rolnictwa, następnie krótkie przemówienie wygłosił p. Jerzy Bielecki. Odczytano także list od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.
Dożynki są dobrą okazją na wręczenie odznak honorowych ,, Zasłużonych dla rolnictwa” przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznaki zostały przyznane przez p. Jana Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wręczyli je Starosta Powiatu Janowskiego oraz Wójt Gminy Godziszów. Wśród odznaczonych rolników znalazł się również p. Marcin Marchut z Gminy Dzwola, który pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Radny. Serdecznie Gratulujemy!!!
Po okolicznościowych wystąpieniach oraz wręczeniu odznak, odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, wśród których nie zabrakło również delegacji z Gminy Dzwola. Wieniec prezentował się bardzo okazale. Na szczególną uwagę zasługuje także oprawa muzyczna, która została przygotowana przez scholę dziecięcą pod kierownictwem p. Małgorzaty Gąbka – organistki z parafii Dzwola. Wyróżnione zostały wszystkie wieńce. Za najpiękniejszy został uznany wieniec ze Zdziłowic, który będzie reprezentował nasz powiat na dożynkach wojewódzkich 8 września w Radawcu. Składamy serdecznie podziękowania dla delegacji z Gminy Dzwola za udział w dożynkach oraz za piękną prezentację wieńca.

15 sierpnia 2019 r.
15 sierpnia 2019 r.

,,Wisienki" i ,,Borowiacy" w Jarocinie

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin, 15 sierpnia br. nasze dwa zespoły „Wisienki” i „Borowiacy” wzięły udział w imprezie sportowej pn:, „ Goń bolszewika, goń” im. kawalerów orderów Virtuti Militari, Sebastiana Małka i Jana Kozioła mieszkańców Jarocina, którzy brali udział w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r. Impreza miała przede wszystkim na celu uczczenie Święta Wojska Polskiego i 99 rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, odbyła się natomiast w formie biegów sportowych. To cykliczne wydarzenie każdego roku przyciąga setki biegaczy i odbywa się na terenie rekreacyjnym przy zalewie w Jarocinie. Poza biegami główną atrakcją były występy muzyczne. Prawdziwą ucztę dla uszu zgotowały nasze zespoły, które zaprezentowały się z godzinnym programem słowno – muzycznym o tematyce patriotycznej i ludowej. Odbył się także pokaz musztry wojskowej prezentowany przez Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Dziękujemy serdecznie GOKSTiR za zaproszenie oraz całkowite pokrycie kosztów przejazdu.

15 sierpnia 2019 r.
15 sierpnia 2019 r.

,,Śpiewajmy Piosenki Żołnierskie"

15 sierpnia, w Narodowy Dzień Wojska Polskiego odbył się festiwal pieśni patriotycznych w Modliborzycach pn. ,,Śpiewajmy Piosenki Żołnierskie”. Impreza miała miejsce na rynku przy pomniku upamiętniającym poległych i pomordowanych żołnierzy polskich podczas drugiej wojny światowej. Adekwatnie do tytułowego wydarzenia wykonawcy podczas przeglądu prezentowali przede wszystkim pieśni patriotyczne. W odpowiedzi na zaproszenie Dyrektora GOK-u w Modliborzycach, u boku różnych wykonawców pojawiły się także reprezentujące placówkę GBPiOK zespoły śpiewacze ,,Roztoczanki” i ,,Branwiacy”, które miały okazję zaprezentować przygotowane przez siebie utwory. Dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach za zaproszenie, jak również naszym zespołom za czynny udział w imprezie, celem której jest przede wszystkim zachowanie pamięci o polskich żołnierzach poległych podczas II wojny światowej, jak również przekazanie namiastki wydarzeń z wojennej historii naszego kraju.

11 sierpnia 2019 r.
11 sierpnia 2019 r.

KGW Z DZWOLI NA FESTIWALU KASZY W JANOWIE LUBELSKIM
W dniach 10-11 sierpnia 2019 r. w Parku Misztalec w Janowie Lubelskim odbył się Festiwal Kaszy Gryczaki 2019 – największe święto kaszy na Lubelszczyźnie. ,,Gryczaki” to impreza cykliczna odbywająca się raz w roku, której celem jest promowanie zdrowej, tradycyjnej kuchni opartej o kulinarne dziedzictwo regionu.
Z tego względu do Janowa Lubelskiego przyjechali zwolennicy tradycyjnej kuchni, chcący posmakować regionalnych produktów. W trakcie dwudniowej imprezy na uczestników czekały m.in. prezentacje zagród wiejskich, pokaz kulinarny w wykonaniu Remigiusza Rączki, kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła ludowego, zawody drwali, koncerty czy konkursy etnograficzne.
Każdy odwiedzający mógł znaleźć coś dla siebie. Jedni kosztowali regionalne potrawy z zagród okolicznych miejscowości, takie jak domowej roboty chleb ze smalcem i ogórkiem, babeczek z kaszą, jaglaków, miodów gryczanych czy tradycyjnych nalewek, inni z zapałem odkrywali tajniki ginących zawodów – garncarza czy kowala.
Tłumy ludzi zwiedzały pięknie udekorowane kulinarne zagrody z lokalnymi potrawami wśród których oprócz regionalnych potraw można było odnaleźć także ciasta, naturalne miody czy robione naturalnym sposobem piwa. Zagrodę smaku z Gminy Dzwola w licznym składzie miały okazję zaprezentować Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dzwoli. Stoisko zostało przygotowane bardzo profesjonalnie, czego odzwierciedleniem było I miejsce przyznane przez organizatorów festiwalu. Wśród produktów poszukiwacze regionalnych wiejskich smaków mogli odnaleźć m.in. pieróg jaglany i gryczany, potrawy na gorąco (żurek staropolski, kopytka z kaszy jaglanej, pierogi ruskie z kaszą czy miętą, gołąbki z kaszy gryczanej, golonkę), chleb wiejski ze smalcem i ogórkiem, pasztet z cukinii z konfiturą cebulową, dżemy owocowe, czy miód z mniszka oraz wiele innych. Dla spragnionych była również lemoniada w kilku smakach.
Wśród gości, którzy odwiedzili zagrodę KGW z Dzwoli znaleźli się p. Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP V i VIII kadencji, p. Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, p. Ryszard Majkowski Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Jan Kanthak Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości i Radny Miasta Gdańska, p. Jacek Czerniak Poseł na Sejm VII kadencji, p. Ewa Szałachwiej Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, p. Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Radni Powiatu Janowskiego: p. Stanisław Mazur, p. Stanisław Rawski i p. Andrzej Bielak oraz p. Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola, który popiera takie inicjatywy i wspiera działalność KGW.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem osób i instytucji, którzy wsparli i pomogli Kołu Gospodyń Wiejskich w Dzwoli w organizacji stoiska: p. Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola, PHU Ser-Vita z Krzemienia Drugiego oraz p. Stanisław Szuba – właściciel piekarni w Dzwoli. Dziękujemy również strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli oraz z Zofianki Dolnej.
Tekst i foto: P. Blacha

11 sierpnia 2019 r.
11 sierpnia 2019 r.

,,Jarzębina" w Jarocinie

11 sierpnia br. w miejscowości Jarocin odbyła się impreza plenerowa pn. ,,Spotkania Rodzinne”. ,,Jarzębina” na tę okoliczność zaproszona została przez Dyrektor tamtejszej placówki kulturalnej p. Kamilę Strykowską. Podczas godzinnego koncertu panie z ,,Jarzębiny” zaprezentowały wiele skocznych utworów rozweselając przy tym publiczność. Nad pięknie położonym terenem rekreacyjnym Gminy Jarocin oprócz Jarzębiny wystąpiły również inne zespoły: ,,Jargocianie”, ,,Brokaty”, rockowy zespół ,,Fever” ze Stalowej Woli, zespół ,,Zbóje” oraz Gwiazda Wieczoru ,,Kobranocka”. Jesteśmy wdzięczni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie za podejmowanie współpracy z zespołami działającymi przy naszej placówce kulturalnej. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Wyjazd został sfinansowany przez GOKSTiR w Jarocinie.

4 sierpnia 2019 r.
4 sierpnia 2019 r.

„Kocudzanki” i „Marianki” na XXIV Festiwalu Pieśni Maryjnych w Górecku Kościelnym

W pierwszą niedzielę sierpnia w Górecku Kościelnym na polanie Dąbrowa odbył się XXIV Festiwal Pieśni Maryjnej. Festiwal rozpoczął się mszą św.w kościele w Górecku Kościelnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Należy dodać, że pomysłodawcą Festiwalu Pieśni Maryjnych jest ks. Tadeusz Sochan a kontynuację przejął ks. Jarosław Kret.
Następnie uroczystości festiwalowe połączone piknikiem rodzinnym przeniosły się na polanę Dąbrowę. Każdy mógł wziąć udział w indiańskich konkursach, kupić los w loterii fantowej lub odwiedzić stoisko żołnierz WOT i policji. Można było również spróbować lokalnych potraw a na zakończenie Festiwalu posłuchać i potańczyć przy muzyce zespołu VOX.
Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaki honorowe: Zasłużony dla Kultury Polskiej
dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Aleksandrowiacy” z okazji jubileuszu 45 lecia działalności.
Festiwal Pieśni Maryjnych miał charakter konkursu. Zespoły walczyły o Złoty, Srebrny
i Bursztynowy Różaniec. Z terenu gminy Dzwola zgłoszone były dwa Zespoły Śpiewacze „Kocudzanki” z Kocudzy i „Marianki” z Kocudzy Drugiej.
Po wysłuchaniu wszystkich zespołów komisja przyznała w kategorii zespoły a capella:
Złoty Różaniec dla Zespołu „Kocudzanki” z Kocudzy. Panie w swoim dorobku mają już dwa Srebrne Różańce.
Gratulujemy i Dziękujemy!!! Paniom z Zespołów „Kocudzanki” i „Marianki” za piękny śpiew Pieśni Maryjnych i nie tylko oraz życzymy dużo zdrowia i dalszych sukcesów.

 

Tekst: M. Denis

Kwartalnik Gminnej Gazety ,,Źródło" nr. 15 rozdysponowano na terenie Gminy Dzwola w dniu 31.07.2019 r.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Zespół Redakcyjny: P. Blacha

Skład: M. Garbacz

Nakład: 1 000 egz.

Druk: Łódź Polska Press

 

 

7 lipca 2019 r.
7 lipca 2019 r.

,,Z Kolbergiem po Gminie”
Kolejna edycja festynu ,,Z Kolbergiem po Gminie” już za nami. Jak się w naszym domowym zwyczaju zapisało festyn odbył się tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca. Jak co, roku tak i tym razem frekwencja zgromadzonych osób dopisała wyśmienicie. Nie zabrakło przyjezdnych gości oraz bliskich naszemu otoczeniu mieszkańców dzięki czemu mieliśmy okazję do wspólnej zabawy i integracji.
Organizatorami tegorocznej edycji festynu była Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury oraz Wójt Gminy Dzwola p. Wiesław Dyjach. Otwarcia imprezy dokonał Dyrektor GBPiOK p. Paweł Blacha, prowadziła ją natomiast zaprzyjaźniona z placówką kulturalną p. Irena Krawiec. Na scenie zaprezentowali się kolejno: Spoko Orkiestra, Wisienki, Jarzębina, Jakub Sajdak (akordeon), Karolina Maksim (,,suka”-instrument smyczkowy), Julia Papierz, Martyna Wnuk i Sławomir Kaproń (gitary), Stanisław Kowalik (harmonijka ustna), Kocudzanki, Marianki, Stanisław Rawski (harmonijka ustna), Roztoczanki, Branwiacy, Bronisław Rawski (skrzypce), Borowiacy, KGW z Kocudzy Pierwszej łącznie z Janem Kaproniem (akordeon), Bogumiłą Smagała (bęben) oraz Sławomirem Kaproniem (gitara), Janina Oleszek, Kapela z Trzydnika Dużego, Kapela Brzozanie z Brzozy Królewskiej, zespół Rompey jako gwiazda wieczoru oraz zespół Marvel, który poprowadził zabawę taneczną.
Podczas festynu prezentowane były również stoiska regionalne KGW z Kocudzy Pierwszej, Kocudzy Drugiej, Kocudzy Trzeciej oraz Roztoczańskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, którym serdecznie dziękujemy. Były również atrakcje dla dzieci i dorosłych: dmuchane zjeżdżalnie, elektryczne samochodziki, bryczka konna udostępniona przez p. Zbigniewa Rębacza z Krzemienia, a także malowanie twarzy oferowane przez animatorki zabaw z salonu ,,Kiwi” w Dzwoli –nieodpłatne korzystanie z proponowanych atrakcji zapewniła placówka kulturalna GBPiOK.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować OSP z Kocudzy Pierwszej, OSP z Kocudzy Drugiej oraz KGW z Kocudzy Drugiej za pomoc w organizacji festynu, a także wszystkim pracownikom GBPiOK za wykonaną pracę podczas przygotowań do imprezy.
Dziękujemy także za udzielone wsparcie finansowe naszym sponsorom. Jako organizatorzy jesteśmy dumni z tego, że otaczają nas ludzie, na których możemy liczyć oraz którzy wspierają nasze działania na rzecz promocji imprez kulturowych. Wyrażając swoją wdzięczność życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.
Sponsorami tegorocznej edycji festynu ,,Z Kolbergiem po Gminie” byli:
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, Tomasz Wojciechowski – właściciel betoniarni ,,Tom-Trans” w Kocudzy Trzeciej, Józef Woźnica – właściciel firmy ,,Skup Złomu” w Dzwoli, Firma ,,Janex” - Producent Kasz w Janowie Lubelskim.


Tekst/Foto: S. Kaproń

 

30 czerwca 2019 r.
30 czerwca 2019 r.

Patriotyczne Koncertowanie w Zdziłowicach
30 czerwca 2019 r. w Zdziłowicach miało miejsce Powiatowe Patriotyczne Koncertowanie, które zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Godziszów, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie oraz Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. W koncercie uczestniczyło 8 zespołów, trzech solistów oraz instrumentalista z powiatu janowskiego. Naszą gminę reprezentowały zespoły: ,,Roztoczanki" oraz ,,Borowiacy" z Branwi. Na zakończenie organizatorzy wręczyli pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom. Całej imprezie towarzyszyła życzliwa i pełnej naturalnej spontaniczności atmosfera- łącznie ze wspólnym śpiewem i tańcem. Przegląd zakończył się wspólną biesiadą. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie!

 

23 czerwca 2019 r.
23 czerwca 2019 r.

50-lecie LKS ,,Iskra Krzemień"

23 czerwca 2019 roku w Krzemieniu odbył się Jubileusz 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień, połączony z piknikiem rodzinnym pod hasłem: „Nie bójmy się aktywności”. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Krzemieniu. Słowo Boże wygłosił Ks. Kanonik Stanisław Gieroń. Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku sportowym w Krzemieniu Drugim, którą poprowadzili Małgorzata Krajewska i Bartłomiej Flis – zawodnicy „Iskry” Krzemień. Pan Tomasz Dudzic – Prezes Klubu powitał zaproszonych gości. Następnie wszyscy minutą ciszy uczcili zmarłych założycieli Klubu: Pana Mariana Kapronia, Pana Adama Rożka, Pana Józefa Kozyrę oraz wszystkich zmarłych zawodników, działaczy i sympatyków Klubu. W dalszej części przedstawiono rys historyczny minionych 50 lat działalności Klubu.
Po wspomnieniach nadszedł czas, na okolicznościowe przemówienia, życzenia i odznaczenia.
Pierwszy głos zabrał Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Pan Zbigniew Bartnik. Z okazji jubileuszu złożył życzenia, przekazał pamiątkowy Puchar oraz piłki na rzecz Klubu.Następnie dokonał wręczenia honorowych odznaczeń dla zasłużonych członków stowarzyszenia „Iskra” Krzemień.
Srebrne honorowe odznaczenia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Marian Prejs, Wiesław Dyjach, Stanisław Chwiejczak i Damian Chmiel
Złote honorowe odznaczenia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Józef Kaproń, Leszek Pachuta, Zbigniew Prejs oraz Tomasz Dudzic
Brązowe honorowe odznaczenia Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Roman Góra, Antoni Rożek oraz Mirosław Kaproń
Złotą honorową odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał Wiesław Kiszka.
Dalszym punktem było wręczenie wyróżnień dla zawodników i zawodniczek, którzy najczęściej reprezentowali Klub w meczach ligowych. Wśród seniorów „Złotymi Zawodnikami” Klubu ostatniej dekady zastali: Daniel Pawlos, Damian Chmiel, Artur Flis, Rafał Kaproń, Daniel Kaproń, Przemysław Kamiński, Tomasz Michałek, Leszek Pachuta, Piotr Pawlos oraz Adrian Moskal. Wśród seniorek „Złotymi Zawodniczkami” Klubu zostały: Kornelia Pachuta, Agata Flis, Marlena Skibińska, Gabriela Pawlos oraz Joanna Sobótka.
Zostały wręczone również trzy wyróżnienia dla najlepszego zawodnika, trenera i działacza w historii Klubu. Najlepszym zawodnikiem wybrany został Leszek Pachuta, najlepszym trenerem Wiesław Kiszka natomiast najlepszym działaczem Antonii Rożek.
Następnie Pani Urszula Kaproń Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola odczytała list przekazany przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Bieleckiego, składając życzenie również w imieniu własnym i Rady Gminy Dzwola. Gratulacje i życzenia dla organizatorów Jubileuszu, zawodników Klubu oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Dzwola złożyłRadny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Ryszard Majkowski. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego głos zabrał i przekazał piękny grawerton członek Zarządu Powiatu Janowskiego Pan Józef Wieleba. Członek Zarządu Powiatu Janowskiego Pan Władysław Sowa w imieniu Starosty Janowskiego złożył życzenia i przekazał piłki dla Klubu. Na zakończenie wszystkim byłym i obecnym zawodnikom, działaczom i sympatykom Klubu pogratulował i życzył wielu sukcesów Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach. Doceniając osiągnięcia Pana Prezesa w wieloletniej pracy działalności sportowej i społecznej, Wójt Gminy Dzwola podziękował za owocną pracę na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień, za wkład w rozwój kultury fizycznej i sportu zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych z terenu Gminy Dzwola.Życząc dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i pasji przekazał Panu Prezesowi jubileuszowy grawerton.

Na koniec części oficjalnej głos zabrał Prezes „Iskry” Krzemień Pan Tomasz Dudzic, który rozpoczął tymi słowami: „Parafrazując słowa piosenki: „50 lat minęło …. Ale pozostał dorobek kolejnych pokoleń. Pozostały wspaniałe wspomnienia i bogata historia”. Następnie podziękował wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Jubileuszu. Podziękowania skierował do Wójta Gminy Dzwola Pana Wiesława Dyjacha, za osobiste zaangażowanie i objęcie patronatem honorowym uroczystości. Radzie Gminy Dzwola oraz pracownikom Urzędu Gminy Dzwola, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Dzwoli Panu Pawłowi Blasze oraz pracownikom. Podziękowania za dużą pomoc przy organizacji jubileuszu skierował również do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym i Krzemieniu Drugim. Wyrazy wdzięczności skierował do Zarządu „Iskry” Krzemień – Pani Joannie Sobótka, Panom: Damianowi Chmielowi, Romanowi Górze i Danielowi Flisowi, a także zawodniczkom i zawodnikom, którzy w sposób aktywny włączyli się w organizację i przygotowanie uroczystości. Podziękował prowadzącym Małgorzacie Krajewskiej i Bartłomiejowi Flisowi, Tomaszowi Sulowskiemu za przygotowanie turnieju oraz konkursów, gier i zabaw dla dzieci. Panu Arturowi Kaproniowi i restauracji Sligo za profesjonalne przygotowanie obsługi gastronomicznej. Kołu Gospodyń Wiejskich z Krzemienia Drugiego i Kobietom Kreatywnym z Krzemienia Pierwszego.

Następnie w imieniu organizatorów i uczestników uroczystości Prezes wraz z Wójtem Gminy Dzwola złożyli podziękowania sponsorom, którzy wsparli organizację tej uroczystości.

Sponsorzy i darczyńcy:

Rafał Janiga oraz Sławomir Zbylut firma – Martifer
Wiesław Cygan firma Wood Wieś
Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim
Mirosław Małek firma Bud-Bruk
Tomasz Wojciechowski firma Tomtrans
Maria i Henryk Czajka firma El-Trans
Edward Jargiło Mleczarnia “Ser-Vita”
Radny Rady Gminy Pan Mariusz Abram
Radna Rady Gminy Pani Grażyna Góra
Radny Rady Powiatu Pan Andrzej Bielak
Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Rawski
Sylwia i Damian Szarek Biuro Rachunkowe In Plus
Aleksander Małek Stacja Kontroli Pojazdów
Józef Woźnica firma Skup Złomu
Franciszek Bielak Usługi Transportowe
Pan Jan Jargiło
Anna i Mariusz Jargiło Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Anna”
Krzysztof Małek Piekarnia nr 1.
Po części oficjalnej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dzwola, który poprowadzili sędziowie Ewelina Szczołko, Karol Szczołko, Kamil Szczołko oraz sędzia techniczny Tomasz Sulowski. W turnieju uczestniczyły zespoły z Chrzanowa, Wierzchowisk, Potoka Wielkiego oraz trzy drużyny Iskry Krzemień: drużyna seniorów, juniorów i oldbojów. Wyniki turnieju przedstawiały się następująco:

„Iskra” Krzemień – seniorzy
Potok Wielki
„Iskra” Krzemień – juniorzy
„Roztoczanie” Chrzanów
„Iskra” Krzemień – oldboys i „Sprint” Wierzchowiska
Po zakończeniu turnieju miały miejsce występy wokalne dzieci i młodzieży. Swoje talenty zaprezentowali: Izabela Białek, Julia Jargiło, Julia Dudzic, Klaudia Prejs, Aleksandra Białek, Aleksandra Dyjach, Agnieszka Góra, Natalia Domagała i Bartłomiej Góra. Na zakończenie dnia wystąpiły gwiazdy wieczoru zespół Extra Mocni i MeGustar .

Sport kształtuje charakter człowieka, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi. Uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, zwycięstw i pięknych wzruszeń, to przede wszystkim twarda szkoła życia w duchu zasad fair play, w której członkowie LKS Iskra Krzemień uczą się już 50 lat.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” Krzemień

16 czerwca 2019 r.
16 czerwca 2019 r.

Marianki i Kocudzanki w Bukowinie
16 czerwca br. w miejscowości Bukowina (powiat Biłgorajski) odbyła się plenerowa impreza pn. ,,Spotkania akademickie”. Nazwa tytułowa wydarzenia nawiązuje do czasów Akademii Zamojskiej - świeckiej uczelni założonej w 1594 przez Jana Zamoyskiego w Zamościu dla studentów z Polski i Litwy. Jako uczelnia działała ona, aż do likwidacji w 1784 przeprowadzonej przez Austriaków. Niegdyś Bukowina była wsią akademicką, zaś profesorowie z Zamościa przybywali do niej na zasłużony wypoczynek. Pomimo tego, że czasy diametralnie się zmieniły to spotkania akademickie w bukowinie trwają nadal, co prawda już nie w formie naukowej lecz jako festiwal ludowy dla zespołów śpiewaczych i tanecznych. Festiwal stanowi również formę wypoczynkową dla zebranych gości jako piknik rodzinny w wydzielonym miejscu agroturystycznym pn. ,,Kary Mustang”. Każdego roku impreza cieszy się nie małym zainteresowaniem miejscowej ludności oraz przyjezdnych specjalnie na tę okoliczność zespołów ludowych oraz gości. Tegoroczne spotkania akademickie w Bukowinie były ukoronowaniem 15 letniej działalności Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny. Stowarzyszenie to, co roku podejmuje organizację wyżej wymienionej imprezy. W odpowiedzi na specjalne zaproszenie skierowane do nas od stowarzyszenia w Bukowinie placówka GBPiOK postanowiła zorganizować wyjazd dla zespołów Kocudzanki i Marianki, które miały zaszczyt wystąpić podczas festiwalu i zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Oprócz zespołów śpiewaczych obecna była także pokaźna ilość zespołów tanecznych reprezentowanych przez różne grupy wiekowe. Zespoły taneczne zaprezentowały tradycyjne tańce ludowe w dawnych regionalnych strojach. Odbył się także pokaz figur gimnastycznych oraz balet wykony przez taneczną grupę dziecięcą. W imieniu własnym, a także w imieniu naszych zespołów śpiewaczych pragniemy złożyć serdecznie podziękowania za zaproszenie i za hojne ugoszczenie nas w Bukowinie w ręce przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny. Dziękujemy!!!

3 czerwca 2019 r.
3 czerwca 2019 r.

Pożegnanie Instruktor GBPiOK p. Ireny Krawiec

3 czerwca odbyła się uroczystość pożegnalna dla Instruktor GBPiOK pani Ireny Krawiec z okazji jej przejścia na emeryturę.
Po 40-latach wysłużonej pracy w ramach niesienia dobra kulturowego innym przyszedł w końcu czas zasłużonego relaksu i odpoczynku dla samej siebie, ale czy na długo? Pani Irena, jak sama zapowiedziała nie zamierza definitywnie zerwać z pracą na rzecz kultury. W dalszym ciągu będzie kontynuować współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną i Ośrodkiem Kultury w ramach prowadzenia zespołu dziecięcego ,,Wisienki”, a także w obrębie innych form aktywności, jak np. koncertowanie z zespołem ludowym ,,Jarzębina”, w którym działa już od ponad 25 lat. Wieloletni okres pracy w obrębie dziedziny kultury był z pewnością dla naszej solenizantki pełen ciężkiej, jednak jak warto zaznaczyć owocnej pracy. Świadczy o tym fakt całego groma osiągnięć artystycznych, które wypracowała razem z ,,Jarzębiną” i ,,Wisienkami”. Laurów nie sposób by wymienić, bo jest ich całe mnóstwo, należy jednak w tym miejscu wspomnieć o tym największym jakim była wygrana w konkursie na hymn Euro 2012 i słynna piosenka ,,Koko Koko Euro Spoko”. Panie z ,,Jarzębiny” tym właśnie utworem podbiły serca kibiców całej Europy przyczyniając się nie tylko do promocji własnego zespołu, ale także do rozsławienia naszego regionu po całym globie. Promując naszą gminę pani Irena poświęciła z pewnością bardzo wiele wkładu własnego, lecz mimo to pracę, którą pełniła podejmowała zawsze z uśmiechem na twarzy, za co wszyscy ją bardzo cenimy.
Podczas spotkania pożegnalnego obecny był Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski, Poseł na sejm RP Jerzy Bielecki, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim p. Grzegorz Krzysztoń, Wójt gminy Dzwola p. Wiesław Dyjach, pracownicy GBPiOK, członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina” oraz zaprzyjaźniony zespół ludowy ,,Borowiacy” z Branwi , a także bliscy przyjaciele i znajomi. Wszyscy obecni na dowód przyjaźni odśpiewali chóralne 100 lat oraz wręczyli wdzięczne upominki.
Mamy nadzieję, że pani Irena nas nie zawiedzie i tak jak zapowiedziała będzie w dalszym ciągu aktywna kulturowo w naszej okolicy. Natomiast my jako zaprzyjaźnieni pracownicy w ramach wdzięczności składamy serdeczne podziękowanie za wieloletnią działalność kulturową niesioną zawsze w duchu radości i wzajemnej życzliwości oraz przy dużej dawce humoru i pozytywnej energii. Pragniemy również podziękować za ciągłą i nie przerwaną aktywność w obrębie muzyki ludowej oraz za wieloletni wkład w rozpowszechnianie naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego przedstawiającego się m.in. w starodawnych pieśniach, lokalnej gwarze, dawnych obrzędach i zwyczajach kulturowych. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za to, że wszelkie przejawy aktywności twórczej pani Ireny, łącznie z wieloletnim prowadzeniem zespołów ludowych zawsze przekładały się na bardzo dobrą współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną i Ośrodkiem Kultury - co z pewnością przyczyniło się do pożądanych efektów niesienia wspólnego dobra dla naszej lokalnej społeczności.
Pani Ireno dziękujemy za wszystko i życzymy udanego wypoczynku, a także kolejnych sukcesów w przyszłości, które zaowocują pełnią samo satysfakcji z osiągnięć twórczych oraz przyczynią się do spełnienia wszelkich artystycznych marzeń!

 

Tekst/Foto: S. Kaproń

 

1 czerwca 2019 r.
1 czerwca 2019 r.

,,Odjazdowy Bibliotekarz”
1 czerwca br. odbyła się kolejna edycja rajdu rowerowego pn. ,,Odjazdowy Bibliotekarz”. Jak co roku, tak i tym razem chętnych do wycieczki nie brakowało. Do rajdu zapisała się pokaźna grupa dzieci z Kocudzy, Dzwoli i Krzemienia. Łączna liczba uczestników wraz z opiekunami przekroczyła 50 osób. Tak więc frekwencja pod względem liczebności uczestników okazała się jeszcze większa niż w roku poprzednim. Trasa przejazdu przebiegała kolejno przez Kocudzę (skąd wyruszyła pierwsza kolumna rowerzystów), następnie Dzwolę, Konstantów i Krzemień. Miejscem docelowym było boisko piłkarskie klubu sportowego ,,Iskry Krzemień” w Krzemieniu Drugim. Na finiszu, po krótkim odpoczynku zorganizowany został piknik przy altance, następnie ognisko oraz rożne gry i zabawy na boisku sportowym. Odbył się także mecz piłkarski dla dzieci, w którym także ochoczo wziął udział nowo powołany Dyrektor placówki GBPiOK p. Paweł Blacha. Bardzo cieszy nas fakt, iż każdego roku frekwencja młodych uczestników rajdu dopisuje. Dziękujemy dzieciom za tak liczny udział w tegorocznej edycji rajdu, klubowi sportowemu ,,Iskra Krzemień” za udostępnienie wydzielonego placu i boiska, a także pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej za pomoc w przygotowaniu i organizacji wyjazdu.


Tekst/Foto: S. Kaproń

 

25 maja 2019 r.
25 maja 2019 r.

XVI Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych

25 maja br. odbył się XVI Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych organizowany przez Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim. Do Lokalnego Centrum Kultury w miejscowości Potok Stany – gdzie miała miejsce tytułowa impreza zjechały w szerokim gronie personalnym zespoły śpiewacze, soliści, instrumentaliści, a także kapele ludowe z różnych stron powiatu janowskiego. Ogółem wystąpiło 32 pozycje wykonawców z czego: 17 pozycji zajmowały zespoły śpiewacze, 9 pozycji - soliści, 2 pozycje – instrumentaliści oraz 2 pozycje - kapele ludowe. Placówkę kulturalną GBPiOK oraz Gminę Dzwola reprezentowały zespoły śpiewacze: Marianki i Kocudzanki z Kocudzy, a także Roztoczanki, Branwiacy i Borowiacy z Branwi. Wśród instrumentalistów znaleźli się: p. Stanisław Rawski muzykujący na harmonijce ustnej oraz p. Bronisław Rawski lubujący się w grze na skrzypcach – obaj panowie pochodzący z miejscowości Kocudza. Wśród solistek reprezentujących naszą gminę mieliśmy przyjemność oglądać: p. Janinę Oleszek i p. Alinę Myszak z Kocudzy, a także nie odstającą predyspozycjami artystycznymi p. Janinę Dyjach ze Zdzisławic. Wszyscy uczestnicy wykazali się wielką determinacją i wysokimi umiejętnościami zarówno wokalnymi, jak i muzycznymi. Stąd też decyzją szanownej komisji Jury postanowiono nie dokonywać klasyfikacji wyłaniającej poszczególne miejsca na podjum, lecz wyróżnienia i zbliżone adekwatnie do konkretnej konkurencji nagrody dla wszystkich osób biorących udział w przeglądzie. Jak powiedziała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim p. Anna Brankiewicz podczas przemowy powitalnej: ,,nie chodzi o rywalizację lecz przede wszystkim o dobrą zabawę oraz wspólną integrację wszystkich zebranych uczestników konkursu”. Zgodnie z tym właśnie przekonaniem, po ogłoszeniu wyników i uroczystym wręczeniu nagród wszyscy włączyli się do wspólnej zabawy tanecznej tworząc w ten sposób przepiękną rodzinną atmosferę. Serdecznie dziękujemy Dyrektor GOK-u w Potoku Wielkim p. Annie Brankiewicz za możliwość udziału w przeglądzie bardzo licznego składu zgłoszonego przez naszą placówkę kulturalną, a także za podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz zjednoczenia integracyjnego lokalnych zespołów oraz działaczy kultury podczas różnego rodzaju imprez kulturowych.

 

Tekst/Foto: S. Kaproń

22 maja 2019 r.
22 maja 2019 r.

Dzień Działacza Kultury

W tym roku Dzień Działacza Kultury odbył się 22 maja w Ośrodku Kultury w Modliborzycach. Celem przewodnim organizowanego wydarzenia było uhonorowanie medalem zasłużonych działaczy kultury powiatu janowskiego, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w działania kulturowe na rzecz lokalnej społeczności i nie tylko. Okazanie wdzięczności dla wyróżnionych osób właśnie w takiej, a nie innej formie jest z pewnością doskonałym wyrazem szacunku dla ich codziennej pracy, która przejawia się przede wszystkim w niesieniu szeroko rozumianego i odzwierciedlającego się w różnych dziedzinach społecznych dobra kulturowego.
Tegoroczną imprezę poprowadzili: Dyrektor Ośrodka Kultury w Modliborzycach – p. Andrzej Rząd oraz Sekretarz Powiatu Janowskiego – p. Grzegorz Krzysztoń. Z nominowanych osób, którzy reprezentowali placówkę kulturalną GBPiOK oraz Gminę Dzwola podczas tegorocznego Dnia Działacza Kultury należy w pierwszej kolejności wymienić Instruktor GBPiOK p. Irenę Krawiec, która otrzymała nagrodę specjalną za 30-letnią działalność kulturowo-społeczną od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - p. Piotra Glińskiego, a przy tym również nagrodę kulturalną  za całokształt działalności kulturalnej od Zarządu Województwa Lubelskiego przyznaną przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego p. Dariusza Stefaniuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego p. Jarosława Stawiarskiego, który dodatkowo wręczył w ręce nominowanej dyplom uznania za długoletnią działalność społeczną na rzecz kultywowania lokalnej tradycji i kultury wśród lokalnej społeczności.
Pozostali reprezentanci naszej gminy, którzy otrzymali medal zasłużonego działacza dla kultury polskiej przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to: Kierownik zespołu śpiewaczego ,,Borowiacy” z Branwi - p. Bronisław Liwak, a także członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina” - p. Beata Oleszek oraz p. Monika Jargiło. Specjalne podziękowania skierowane w ręce wyżej wymienionych osób podczas uroczystości złożyli osobiście Wójt Gminy Dzwola – p. Wiesław Dyjach oraz P. O. Dyrektora GBPiOK – p. Paweł Blacha.
Podziękowania od organizatorów otrzymali również obecni podczas gali dyrektorzy ośrodków kultury powiatu janowskiego. Nagrody oraz honorowe odznaczenia wręczyli: poseł RP – p. Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego – p. Artur Pizoń oraz Burmistrz miasta Modliborzyce – p. Witold Kowalik.
Po części oficjalnej odbył się program artystyczny z inicjatywy GOK Modliborzyce, w którym mieli okazję zaprezentować się uzdolnieni artyści działający przy tamtejszej placówce kulturalnej.
Wszystkim nagrodzonym osobom pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania za długoletnią działalność i współpracę na rzecz rozwoju kulturalnego naszej okolicy, a także organizatorom za podjęcie imprezy na bardzo wysokim poziomie.


Tekst/Foto: S. Kaproń

21 maja 2019 r.
21 maja 2019 r.

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny
21 maja 2019 r. w Parku Naukowo-technologicznym w Puławach odbył się Wojewódzki Kongres dla Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny, który został przeprowadzony pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek oraz przy udziale wicepremier Beaty Szydło. Gminę Dzwola reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Pierwszej, Kocudzy Trzeciej, Dzwoli, Krzemienia Drugiego oraz Branwi. Na wstępie spotkania odbyło się kilka prelekcji dotyczących m. in. obecnej sytuacji w leśnictwie oraz możliwościach pozyskiwania pomocy finansowych dla kół gospodyń wiejskich. Uroczyste otwarcie w formie powitalnej dla wicepremier i wicemarszałek sejmu stanowił pokaz tańców ludowych przy muzyce biesiadnej odegranej ,,na żywo”. Wicepremier podczas przemowy pochwaliła gospodynie i twórców ludowych za ich działalność w obrębie kultywowania regionalnego dziedzictwa kulturowego, które jest niezwykle bogate i charakterystyczne dla każdego z regionów, a także zapowiedziała starania o dodatkowe fundusze skierowane specjalnie dla stowarzyszeń kół gospodyń wiejskich. Po przemówieniach odbyła się degustacja i pokaz regionalnych wyrobów kulinarnych, a także rzemiosła artystycznego, które zostały zaprezentowane na przygotowanych stoiskach regionalnych.

Kongres dla kół gospodyń wiejskich z pewnością stanowił doskonałą okazję do wspólnej integracji kreatywnych kobiet pochodzących z różnych regionów województwa lubelskiego. Dziękujemy organizatorom wydarzenia za to, że poprzez udział w tej jakże ważnej dla lokalnych stowarzyszeń imprezie mieliśmy możliwość do prezentacji i promocji charakterystycznych dla naszego regionu produktów kulinarnych oraz wyrobów rzemieślniczych. Dziękujemy również członkiniom KGW Gminy Dzwola za tak liczną obecność oraz za trud włożony w przygotowania do prezentacji swoich stoisk. Mamy nadzieję, że to wydarzenie wzbudzi coraz większe zainteresowania wśród mieszkańców polskich wsi oraz zachęci aktywne kulturalnie kobiety do coraz liczniejszego organizowania się i podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz kultywowania dawnych tradycji regionalnych związanych z codziennym życiem naszych przodków. Liczymy na to, że podejmowanie inicjatyw tego typu zaowocuje w przyszłości pełnym rozkwitem naszej polskiej dumy narodowej wśród całego społeczeństwa, jak również przyczyni się do jeszcze większej pielęgnacji - co prawda nie łatwej, ale jakże bogatej historii naszego kraju wśród młodych pokoleń.

19 maja 2019 r.
19 maja 2019 r.

Festiwal Folkloru w Janowie Lubelskim

19 maja 2019 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje regionalne do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Do udziału w eliminacjach przystąpiły zespoły śpiewacze oraz soliści z powiatu Janowskiego, Biłgorajskiego i Kraśnickiego - łącznie wystąpiło ok 30 pozycji wykonawczych. Placówkę kulturalną GBPiOK reprezentowały następujące zespoły: Kocudzanki, Marianki, Roztoczanki, Branwiacy, Borowiacy oraz soliści: Alina Myszak, Janina Oleszek, Stanisław Rawski (harmonijka ustna) i Bronisław Rawski (skrzypce) z Kocudzy.  Pomimo świetnych występów naszych zespołów niestety żadnemu nie udało się zakwalifikować do kolejnego etapu festiwalu. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Borowiacy, kórym udało się wywalczyć trzecie miejce. Do kolejnego etapu festiwalu, który odbędzie się 26 maja w Lublinie zakwalifikowały się ,,Godziszowianki" z Godziszowa oraz zespół śpiewaczy działający przy GOK Modliborzyce. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom pierwszego etapu przeglądu oraz dziękujemy naszym zespołom za udział w eliminacjach!

12 maja 2019 r.
12 maja 2019 r.

Niedziela z „organkami”
W minioną niedzielę 12 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbył się XVIII Wojewódzki Przegląd Muzykujących na Harmonijkach Ustnych. W przeglądzie uczestniczyli wykonawcy z różnych stron województwa grający na harmonijkach ustnych, okarynie, grzebieniu czy butelce. Każdy z wykonawców prezentował różny repertuar od znanych szlagierów polskich po muzykę ludową. Naszą placówkę reprezentowali:, Janina Oleszek i Antoni Gilas z Kocudzy grający na „organkach” i Marek Brodowski z Branewki grający na butelce. Antoni Gilas wygrał sobie II miejsce za „garnitur kocudzki”, natomiast pozostali otrzymali wyróżnienia i drobne upominki. Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego!


Tekst/Foto: I. Krawiec

3 maja 2019 r.
3 maja 2019 r.

Majówka z Jarzębiną
Zespół „Jarzębina” wystąpił na „Wielkiej Majówce” zorganizowanej przez bardzo prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich z Łabuń. Występ odbył się 3 maja podczas Narodowego Święta Konstytucji i Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach. Zespół zaprezentował się z pół godzinnym programem pieśni maryjnych, patriotycznych oraz biesiadnych, włączając się nie po raz pierwszy w akcję charytatywną w ramach kampanii Kilometry Dobra prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Pomimo nie sprzyjającej pogody publiczność dopisała, świetnie się bawiła i ochoczo włączyła się w akcję zbierania pieniędzy na szczytny cel.


Tekst/Foto: I. Krawiec

 

1 maja 2019 r.
1 maja 2019 r.

Jarzębina u „Czeremchy”
1 maja br., zespól „Jarzębina” był gościem zaprzyjaźnionego zespołu „Czeremcha” z Gromady, który obchodził Jubileusz 20- lecia swojej działalności artystycznej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w rodzinnym kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie, następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do świetlicy OSP na dalszą część uroczystości. Były kwiaty, przemówienia, odznaczenia oraz występy zespołów z gminy Biłgoraj. „Jarzębina” zaprezentowała się z krótkim energicznym koncertem oraz specjalnie przygotowaną na tą okoliczność piosenką, nie zabrakło też „Koko Euro Spoko”, ku zadowoleniu biesiadników.


Tekst/Foto: I. Krawiec

17.04.1019 r.
17.04.1019 r.

Protokół Konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną z dnia 17.04.2019 r.

Celem konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową, a także pogłębianie wiedzy na temat symboliki oraz znaczenia palm w obrzędowości ludowej.
Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Dzwola i składał się na poszczególne kategorie wiekowe:
1. Dzieci
2. Młodzież
3. Dorośli
Do konkursu zgłoszono łącznie 10 prac, z czego 4 prace w kategorii wiekowej: ,,Dzieci” oraz 6 prac w kategorii wiekowej: ,,Dorośli”.
W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wytypowano pierwsze 3 miejsca w każdej z poszczególnych kategorii.
Komisja konkursowa, w składzie: Irena Krwaiec (Przewodnicząca komisji), Paweł Blacha (Członek komisji), Sławomir Kaproń (Członek Komisji), postanowiła nagrodzić laureatów konkursu na podstawie:
• doboru odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
• estetyki wykonania,
• pomysłowości oraz inwencji twórczej
                                                                                Wyniki Konkursu
KATEGORIA I: Dzieci
I miejsce: Natalia Siwa
II miejsce: Mateusz Zygmunt
III miejsce ex-aequo: Justyna Rawska i Alicja Mróz
KATEGORIA II: Dorośli
I miejsce: KGW Kocudza Druga
II miejsce: KGW Dzwola
III miejsce: KGW Kocudza Trzecia
Zgodnie z postanowieniami regulaminu prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.gbpiokdzwola.pl oraz profilu Fb. Miejscem wystawy prac konkursowych będzie świetlica GBPiOK (odbiór prac we własnym zakresie).
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i chęci do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych. Mamy nadzieje, że konkurs wpłynie pozytywnie na chęci oraz rozbudzenie wewnętrznej motywacji do dalszego rozwoju plastycznego, a także do chętnego udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą placówkę kulturalną.
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

15.04. 2019 r.
15.04. 2019 r.

,,Wisienki" w Ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
W poniedziałek 15 kwietnia odbyliśmy razem z Wisienkami wizytę w Ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w Janowie Lubelskim. Wisienki przygotowały na tą okazję specjalny program muzyczny, w którym zachęcały swoich rówieśników z kliniki do wspólnej zabawy. Podczas zajęć muzycznych na twarzach chorych dzieci pojawiały się uśmiech i radość, co było dla nas niezwykle satysfakcjonujące. Cieszymy się, że mogliśmy choć w małym stopniu, ale jednak przyczynić się do pobudzenia entuzjazmu wśród niepełnosprawnych dzieci. Wizyta w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym była dla nas z pewnością potrzebnym doświadczeniem, ale i również niezwykłym przeżyciem. Jesteśmy dumni z naszych ,,Wisienek", a że pod przewodnictwem p. Ireny Krawiec podejmują tego typu działania na rzecz niesienia pomocy i dobra innym.

,,Źródło" nr 14
,,Źródło" nr 14

Kwartalnik Gminnej Gazety ,,Źródło" nr. 14 rozdysponowano na terenie Gminy Dzwola w dniu 11.04.2019 r.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Zespół Redakcyjny: I. Krawiec, K. Strykowska, S. Kaproń

Okładka: S. Kaproń

Korekta: K. Strykowska

Skład: M. Garbacz

Nakład: 1 000 egz.

Druk: Łódź Polska Press

21.03.2019 r.
21.03.2019 r.

Powitanie wiosny
Z okazji pierwszego dnia wiosny nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Trzeciej zorganizowało w dniu 21 marca 2019 r. spotkanie integracyjne z uczniami klasy IV b. szkoły podstawowej w Kocudzy wraz z wychowawczynią p. Magdaleną Zaręba.
Na wstępie odbyło się powitanie dzieci przez przewodniczącą koła – p. Annę Świś. Następnie przeprowadzona została rozmowa o zwyczajach związanych z powitaniem wiosny, m.in. o topieniu Marzanny.
Wiosna przynosi nadzieję na nowe życie. Wspólnie doszliśmy do wniosku, iż za jednym zamachem można wygonić nie tylko zimę, ale i złe oceny szkolne, mówiąc:
"Najlepiej gdy jedynki z korzeniami wyrwiemy. Do wody wrzucimy i wszystkie szkolne chwasty w rzece utopimy."
Pracowaliśmy również wspólnie z dziećmi nad wierszem Jana Brzechwy pt. "Wiosna". Było czytanie i uzupełnianie słowami odpowiednich wersów wiersza. Naśladowaliśmy też odgłosy budzącej się do życia natury. Układaliśmy także przysłowia o wiośnie i odgadywaliśmy różne zagadki.
Bardzo się cieszymy, że do współpracy włączyli się pracownicy GBPiOK - Pani Irena Krawiec i Pan Sławomir Kaproń, którzy prowadzili zajęcia muzyczne. Pani Irena uczyła różnych piosenek, do których następnie utworzono mini teatrzyk. Dzieci wcieliły się w zajączki. Był też chórek dziewczynek i chłopców. Potem Pani Irena pokazała książkę z jej dzieciństwa i przeczytała ulubioną bajkę "O kotku i kogutku". Wszyscy świetnie się bawili. Po tych zajęciach przystąpiliśmy do robienia kwiatów z bibuły i krepiny.
Podczas zajęć przewidziany był poczęstunek dla dzieci przygotowany przez Organizatorów.
Spotkanie zorganizowane zostało dzięki pomocy finansowej budżetu państwa, którą otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Trzeciej.

Tekst: A. Świś

 

15.03.2019 r.
15.03.2019 r.

Pokaz tresury psa
W piątek, 15 marca br. odbyły się specjalne zajęcia dla Wisienek podczas, których prezentowany był pokaz tresury psa. Widowisko zainicjowane przez p. Irenę Krawiec miało na celu w głównej mierze uświadomienie dzieciom tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa w rękach właściciela, bądź też hodowcy żywych zwierząt domowych. Głównym bohaterem spotkania był śliczny piesek ,,Kuki”, który zaprezentował w mistrzowskim i spektakularnym stylu swoje umiejętności zarówno fizyczne, jak również instynktowne. Widowisko, które zapewnił nam ,,Kuki” obfitujące było mnóstwem dobrej zabawy i humoru, ale także nauki o tym, jak należycie obchodzić się ze zwierzęciem. Z pewnością dzień ten na długo pozostanie w pamięci naszych młodych wokalistek, które to - mamy nadzieje - oprócz dobrej zabawy wyciągną z tego spotkania równie wiele dobrej nauki. Serdecznie dziękujemy Wisienkom za udział w zajęciach, jak również za ciągłą aktywność w obrębie kultywowania naszej tradycyjnej muzyki folklorystycznej.

18-22 luty 2019 r.
18-22 luty 2019 r.

Ferie Zimowe w GBPiOK

Ferie to z pewnością znakomita okazja do odpoczynku i wytchnienia od nauki i zajęć szkolnych. Jest to czas wspólnej zabawy, w którym dzieci nabierają energii, entuzjazmu, a także zapału do dalszej edukacji. Zaplanowany przez placówkę GBPiOK okres ferii zimowych trwał od 18 do 22 lutego. Interesantów nie brakowało, każdego dnia odwiedzała nas spora gromadka chętnych do zabawy dzieciaków. Nasi milusińscy podopieczni – trzeba przyznać - dali niezły wycisk pracownikom Gok-u, którzy bez wytchnienia i w pocie czoła organizowali przeróżne gry i zabawy ku zadowoleniu i uciesze nieposkromionych małych ,,brzdąców”. Nie mniej jednak każdy wspólnie spędzony dzień napełniał nas pozytywną dawką energii, dzięki której kolejny stawał się jeszcze bardziej wesoły.
W pierwszym dniu organizowaliśmy różne zajęcia integracyjne, dzięki którym dzieci mogły się lepiej poznać - były to m.in. zajęcia plastyczne, które wpływały na pobudzenie wyobraźni oraz zajęcia ruchowe wpływające na rozwój sprawność fizycznej i orientacyjnej.
Kolejny dzień to już w zasadzie nieprzerwany ciąg atrakcji, z których główną stanowił występ grupy teatralnej ,,Tradycja” z Janowa Lubelskiego, prezentujący spektakl pt. ,,Wrózki”. Kolejnym punktem harmonogramu dnia był zespół Jarzębina i jego zagadki dotyczące znaczenia słówek na podstawie wcześniej oglądanego filmu o ,,Gwarze Kocudzkiej”. Odbył się także pokaz instrumentów muzycznych prezentowanych przez Sławomira Kapronia i Antoniego Gilasa.
Następny dzień rozpoczęliśmy pieczeniem kiełbasek przy ognisku, po czym odbyła się także gra na boisku oraz inne zabawy ruchowe w świetlicy GBPiOK.
W dzień czwarty odbyło się spotkanie z tajemniczym podróżnikiem, którym okazał się Paweł Blacha – pracownik biblioteki w Krzemieniu. Opowiedział on o swojej niedawno odbytej wycieczce do Norwegii i zwiedzonych tam miejscach. M.in. o wykutym w lodzie gmachu z wnętrzem obfitującym w piękne lodowe rzeźby, o zorzach polarnych, a także o reniferach które mieliśmy okazję oglądać podczas prezentowanej fotorelacji. Odbył się także konkurs na pejzaż z bibuły, w którym dzieci ochoczo wzięły udział, a także małe rozgrywki w ping-ponga, w których przewidziana była nagroda dla zwycięzcy.
Na zakończenie ferii (5 dzień) zorganizowaliśmy bal przebierańców, w którym dzieci mogły zaprezentować swoje przepiękne karnawałowe stroje. Każdy mógł też zaśpiewać w formie karaoke swój ulubiony utwór muzyczny. Zwieńczeniem dnia było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród. Poza laureatami konkursu każdy z uczestników ferii otrzymał drobny upominek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odwiedziny i wspólną zabawę!

11-15 luty 2019 r.
11-15 luty 2019 r.

Ferie zimowe w Bibliotece
W dniach 11-15 luty w filii biblioteki w Kocudzy Trzeciej odbywały się zajęcia zorganizowane w ramach „Ferie w bibliotece”. Wspólne spotkania podczas organizowanych zajęć pozwoliły na ciekawe spędzenie czasu w okresie wolnym od nauki szkolnej. Ferie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci uczestniczyły w integracyjnych zabawach literackich, muzycznych, ruchowych wykazując się przy tym pomysłowością, kreatywnością oraz poczuciem humoru. Wykonywały także prace plastyczne na podstawie fragmentów wierszy Jana Brzechwy. Nie zabrakło również zagadek, quizów, rebusów i gier rozwijających umiejętności logicznego myślenia, które dzieci chętnie rozwiązywały. Były także krzyżówki, łamigłówki, kolorowanki, gry planszowe i puzzle oraz konkursy ruchowe .
Do organizacji ferii włączyły się panie z Klubu Seniora, które w przeciągu dwóch dni (środa i piątek) prowadziły zajęcia dla dzieci. Podczas pierwszego spotkania panie opowiedziały jak dawniej wyglądało wesele na wsi. Jedna z pań przyniosła nawet swoją suknię ślubną, którą wszyscy mogli zobaczyć. Dzieci mogły pooglądać również przyniesione stare zdjęcia weselne. Na koniec panie uczyły weselnych przyśpiewek i piosenek ludowych. Drugiego dnia członkinie Klubu Seniora uczyły, jak można zrobić samemu piękne kwiaty z bibuły.
Codziennie na uczestników zajęć czekał poczęstunek i herbatka. Każdego dnia dzieci przychodziły na zajęcia z uśmiechem na twarzy, co było najlepszym dowodem uznania i wdzięczności.
Dziękuję dzieciom za wspólnie spędzony czas i miłą zabawę, paniom z Klubu Seniora za bezinteresowne zaangażowanie w organizację ferii, rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku i herbaty, a także pani Dyrektor GBPiOK za wsparcie finansowe.
Kolejne ferie w bibliotece już za nami, i choć dobiegły końca, biblioteka - oferując dobrą książkę - serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzin.
Tekst/Foto: J. Dycha

Ping-Pong

Zajęcia ping-pong w świetlicy GBPiOK ruszają od 12 stycznia 2019 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w każdy wtorek w godzinach 16:00 - 19:00 (Dostępny jeden stół do gry).

23 stycznia 2019 r.
23 stycznia 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka
23 stycznia br. obchodziliśmy w placówce GBPiOK Dzień Babci i Dziadka. P. Irena Krawiec razem z Wisienkami przygotowała na tą okazję program muzyczny, w którym dziewczynki zaprezentowały swoje wokalne umiejętności odśpiewując kilka pieśni specjalnie dla zgromadzonych babć i dziadków. Wystąpili także gościnnie muzycy, którzy przyjechali do nas z Warmii i Mazur. Zaprzyjaźnieni z zespołem Jarzębina instrumentaliści odegrali specjalnie dla przybyłych gości koncert muzyki ludowej na żywo prezentując przy tym charakterystyczne brzmienie instrumentów smyczkowych. Były też rózne zabawy z dawnych lat zainicjowane przez p. Irenę, w których wszyscy ochoczo wzięli udział. Dziękujemy muzykom za odwiedziny, a także wszystkim uczestnikom organizowanego przez nas wydarzenia za przybycie.

20 stycznia 2019 r.
20 stycznia 2019 r.

XXI Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach
Zespół ludowy ,,Jarzębina" z Kocudzy zajął I miejsce podczas Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach, który odbył się w Niedzielę 20 stycznia 2019 roku. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Wystapiły także rezprezentujące naszą placówkę kulturalną zespoły śpiewacze: ,,Branwiacy" z Branwi, którzy zajęli III miejsce oraz ,,Marianki" działające przy KGW w Kocudzy Drugiej, którym również dziękujemy za aktywność w obrębie muzyki folklorystycznej.

19 stycznia 2019 r.
19 stycznia 2019 r.

IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie
IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie odbył się 19 stycznia 2019 roku. Naszą placówkę kulturalną reprezentowały nastepujące zespoły: Marianki, Roztoczanki, Kocudzanki, Borowiacy oraz zespół Jarzębina, któremu udalo się zająć II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

13 stycznia 2019 r.
13 stycznia 2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji VII Gminnego Przeglądu Kolęd

i Pastorałek, 13 stycznia 2019 r. w Kocudzy Drugiej

Celem przewodnim przeglądu było rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych, integracja wielopokoleniowa, wspieranie i promowanie uzdolnionych osób oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności lokalnej społeczności.
Do przeglądu zgłoszono łącznie 27 pozycji wykonawczych – w tym:
• 17 pozycji w kategorii dziecięcej – (9 solistek, 5 duetów, 2 trio, 1 zespół)
• 3 pozycje w kategorii młodzieżowej – (3 solistki),
• 7 pozycji w kategorii obejmującej wiek dorosły – (6 zespołów śpiewaczych, 1 instrumentalista).
Komisja w składzie:
mgr Kamila Strykowska (Dyrektor GBPiOK – Przewodnicząca Komisji)
Piotr Rząd (muzyk, członek Komisji)
mgr Paweł Blacha (pracownik GBPiOK – członek komisji)
dokonała oceny uczestników biorąc pod uwagę: czystość i wyrazistość śpiewu, stopień trudności wykonywanego utworu, rodzaj akompaniamentu, a także ogólny wyraz artystyczny. Komisja konkursowa po wysłuchaniu i wnikliwej ocenie wszystkich uczestników przeglądu postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W Kategorii I: Dzieci
I miejsce: Duet – Aleksandra Dyjach, Agnieszka Góra
II miejsce: Trio – Julia Papierz, Anna Długosz, Martyna Wnuk
III miejsce: Aleksandra Białek

W Kategorii II: Młodzież
I miejsce: Trio - Klaudia Prejs, Julia Jargiło, Izabela Białek
II miejsce: Izabela Białek.
III miejsce: Natalia Kaproń
W Kategorii III: Dorośli - wyróżnienie dla wszystkich zespołów oraz instrumentalisty Stanisława Rawskiego.
Specjalną nagrodę ufundowaną przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z Kocudzy otrzymał zespół dziecięcy „Wisienki” za kultywowanie wielopokoleniowych tradycji ludowych, za wyśpiewanie kolęd w gwarze ,,kocudzkiej”, natomiast pozostali uczestnicy Przeglądu dostali drobne upominki ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury.
Organizatorem tegorocznego VII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek byli:
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury oraz Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z Kocudzy Trzeciej.