2019 rok


Ping-Pong

Zajęcia ping-pong w świetlicy GBPiOK ruszają od 12 stycznia 2019 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w każdy wtorek w godzinach 16:00 - 19:00 (Dostępny jeden stół do gry).

23 stycznia 2019 r.
23 stycznia 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka
23 stycznia br. obchodziliśmy w placówce GBPiOK Dzień Babci i Dziadka. P. Irena Krawiec razem z Wisienkami przygotowała na tą okazję program muzyczny, w którym dziewczynki zaprezentowały swoje wokalne umiejętności odśpiewując kilka pieśni specjalnie dla zgromadzonych babć i dziadków. Wystąpili także gościnnie muzycy, którzy przyjechali do nas z Warmii i Mazur. Zaprzyjaźnieni z zespołem Jarzębina instrumentaliści odegrali specjalnie dla przybyłych gości koncert muzyki ludowej na żywo prezentując przy tym charakterystyczne brzmienie instrumentów smyczkowych. Były też rózne zabawy z dawnych lat zainicjowane przez p. Irenę, w których wszyscy ochoczo wzięli udział. Dziękujemy muzykom za odwiedziny, a także wszystkim uczestnikom organizowanego przez nas wydarzenia za przybycie.

20 stycznia 2019 r.
20 stycznia 2019 r.

XXI Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach
Zespół ludowy ,,Jarzębina" z Kocudzy zajął I miejsce podczas Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach, który odbył się w Niedzielę 20 stycznia 2019 roku. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Wystapiły także rezprezentujące naszą placówkę kulturalną zespoły śpiewacze: ,,Branwiacy" z Branwi, którzy zajęli III miejsce oraz ,,Marianki" działające przy KGW w Kocudzy Drugiej, którym również dziękujemy za aktywność w obrębie muzyki folklorystycznej.

19 stycznia 2019 r.
19 stycznia 2019 r.

IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie
IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie odbył się 19 stycznia 2019 roku. Naszą placówkę kulturalną reprezentowały nastepujące zespoły: Marianki, Roztoczanki, Kocudzanki, Borowiacy oraz zespół Jarzębina, któremu udalo się zająć II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

13 stycznia 2019 r.
13 stycznia 2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji VII Gminnego Przeglądu Kolęd

i Pastorałek, 13 stycznia 2019 r. w Kocudzy Drugiej

Celem przewodnim przeglądu było rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych, integracja wielopokoleniowa, wspieranie i promowanie uzdolnionych osób oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności lokalnej społeczności.
Do przeglądu zgłoszono łącznie 27 pozycji wykonawczych – w tym:
• 17 pozycji w kategorii dziecięcej – (9 solistek, 5 duetów, 2 trio, 1 zespół)
• 3 pozycje w kategorii młodzieżowej – (3 solistki),
• 7 pozycji w kategorii obejmującej wiek dorosły – (6 zespołów śpiewaczych, 1 instrumentalista).
Komisja w składzie:
mgr Kamila Strykowska (Dyrektor GBPiOK – Przewodnicząca Komisji)
Piotr Rząd (muzyk, członek Komisji)
mgr Paweł Blacha (pracownik GBPiOK – członek komisji)
dokonała oceny uczestników biorąc pod uwagę: czystość i wyrazistość śpiewu, stopień trudności wykonywanego utworu, rodzaj akompaniamentu, a także ogólny wyraz artystyczny. Komisja konkursowa po wysłuchaniu i wnikliwej ocenie wszystkich uczestników przeglądu postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W Kategorii I: Dzieci
I miejsce: Duet – Aleksandra Dyjach, Agnieszka Góra
II miejsce: Trio – Julia Papierz, Anna Długosz, Martyna Wnuk
III miejsce: Aleksandra Białek

W Kategorii II: Młodzież
I miejsce: Trio - Klaudia Prejs, Julia Jargiło, Izabela Białek
II miejsce: Izabela Białek.
III miejsce: Natalia Kaproń
W Kategorii III: Dorośli - wyróżnienie dla wszystkich zespołów oraz instrumentalisty Stanisława Rawskiego.
Specjalną nagrodę ufundowaną przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z Kocudzy otrzymał zespół dziecięcy „Wisienki” za kultywowanie wielopokoleniowych tradycji ludowych, za wyśpiewanie kolęd w gwarze ,,kocudzkiej”, natomiast pozostali uczestnicy Przeglądu dostali drobne upominki ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury.
Organizatorem tegorocznego VII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek byli:
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury oraz Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z Kocudzy Trzeciej.