2019 rok


1 czerwca 2019 r.
1 czerwca 2019 r.

,,Odjazdowy Bibliotekarz”
1 czerwca br. odbyła się kolejna edycja rajdu rowerowego pn. ,,Odjazdowy Bibliotekarz”. Jak co roku, tak i tym razem chętnych do wycieczki nie brakowało. Do rajdu zapisała się pokaźna grupa dzieci z Kocudzy, Dzwoli i Krzemienia. Łączna liczba uczestników wraz z opiekunami przekroczyła 50 osób. Tak więc frekwencja pod względem liczebności uczestników okazała się jeszcze większa niż w roku poprzednim. Trasa przejazdu przebiegała kolejno przez Kocudzę (skąd wyruszyła pierwsza kolumna rowerzystów), następnie Dzwolę, Konstantów i Krzemień. Miejscem docelowym było boisko piłkarskie klubu sportowego ,,Iskry Krzemień” w Krzemieniu Drugim. Na finiszu, po krótkim odpoczynku zorganizowany został piknik przy altance, następnie ognisko oraz rożne gry i zabawy na boisku sportowym. Odbył się także mecz piłkarski dla dzieci, w którym także ochoczo wziął udział nowo powołany Dyrektor placówki GBPiOK p. Paweł Blacha. Bardzo cieszy nas fakt, iż każdego roku frekwencja młodych uczestników rajdu dopisuje. Dziękujemy dzieciom za tak liczny udział w tegorocznej edycji rajdu, klubowi sportowemu ,,Iskra Krzemień” za udostępnienie wydzielonego placu i boiska, a także pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej za pomoc w przygotowaniu i organizacji wyjazdu.


Tekst/Foto: S. Kaproń

 

25 maja 2019 r.
25 maja 2019 r.

XVI Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych

25 maja br. odbył się XVI Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych organizowany przez Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim. Do Lokalnego Centrum Kultury w miejscowości Potok Stany – gdzie miała miejsce tytułowa impreza zjechały w szerokim gronie personalnym zespoły śpiewacze, soliści, instrumentaliści, a także kapele ludowe z różnych stron powiatu janowskiego. Ogółem wystąpiło 32 pozycje wykonawców z czego: 17 pozycji zajmowały zespoły śpiewacze, 9 pozycji - soliści, 2 pozycje – instrumentaliści oraz 2 pozycje - kapele ludowe. Placówkę kulturalną GBPiOK oraz Gminę Dzwola reprezentowały zespoły śpiewacze: Marianki i Kocudzanki z Kocudzy, a także Roztoczanki, Branwiacy i Borowiacy z Branwi. Wśród instrumentalistów znaleźli się: p. Stanisław Rawski muzykujący na harmonijce ustnej oraz p. Bronisław Rawski lubujący się w grze na skrzypcach – obaj panowie pochodzący z miejscowości Kocudza. Wśród solistek reprezentujących naszą gminę mieliśmy przyjemność oglądać: p. Janinę Oleszek i p. Alinę Myszak z Kocudzy, a także nie odstającą predyspozycjami artystycznymi p. Janinę Dyjach ze Zdzisławic. Wszyscy uczestnicy wykazali się wielką determinacją i wysokimi umiejętnościami zarówno wokalnymi, jak i muzycznymi. Stąd też decyzją szanownej komisji Jury postanowiono nie dokonywać klasyfikacji wyłaniającej poszczególne miejsca na podjum, lecz wyróżnienia i zbliżone adekwatnie do konkretnej konkurencji nagrody dla wszystkich osób biorących udział w przeglądzie. Jak powiedziała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim p. Anna Brankiewicz podczas przemowy powitalnej: ,,nie chodzi o rywalizację lecz przede wszystkim o dobrą zabawę oraz wspólną integrację wszystkich zebranych uczestników konkursu”. Zgodnie z tym właśnie przekonaniem, po ogłoszeniu wyników i uroczystym wręczeniu nagród wszyscy włączyli się do wspólnej zabawy tanecznej tworząc w ten sposób przepiękną rodzinną atmosferę. Serdecznie dziękujemy Dyrektor GOK-u w Potoku Wielkim p. Annie Brankiewicz za możliwość udziału w przeglądzie bardzo licznego składu zgłoszonego przez naszą placówkę kulturalną, a także za podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz zjednoczenia integracyjnego lokalnych zespołów oraz działaczy kultury podczas różnego rodzaju imprez kulturowych.

 

Tekst/Foto: S. Kaproń

22 maja 2019 r.
22 maja 2019 r.

Dzień Działacza Kultury

W tym roku Dzień Działacza Kultury odbył się 22 maja w Ośrodku Kultury w Modliborzycach. Celem przewodnim organizowanego wydarzenia było uhonorowanie medalem zasłużonych działaczy kultury powiatu janowskiego, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w działania kulturowe na rzecz lokalnej społeczności i nie tylko. Okazanie wdzięczności dla wyróżnionych osób właśnie w takiej, a nie innej formie jest z pewnością doskonałym wyrazem szacunku dla ich codziennej pracy, która przejawia się przede wszystkim w niesieniu szeroko rozumianego i odzwierciedlającego się w różnych dziedzinach społecznych dobra kulturowego.
Tegoroczną imprezę poprowadzili: Dyrektor Ośrodka Kultury w Modliborzycach – p. Andrzej Rząd oraz Sekretarz Powiatu Janowskiego – p. Grzegorz Krzysztoń. Z nominowanych osób, którzy reprezentowali placówkę kulturalną GBPiOK oraz Gminę Dzwola podczas tegorocznego Dnia Działacza Kultury należy w pierwszej kolejności wymienić Instruktor GBPiOK p. Irenę Krawiec, która otrzymała nagrodę specjalną za 30-letnią działalność kulturowo-społeczną od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - p. Piotra Glińskiego, a przy tym również nagrodę kulturalną  za całokształt działalności kulturalnej od Zarządu Województwa Lubelskiego przyznaną przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego p. Dariusza Stefaniuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego p. Jarosława Stawiarskiego, który dodatkowo wręczył w ręce nominowanej dyplom uznania za długoletnią działalność społeczną na rzecz kultywowania lokalnej tradycji i kultury wśród lokalnej społeczności.
Pozostali reprezentanci naszej gminy, którzy otrzymali medal zasłużonego działacza dla kultury polskiej przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to: Kierownik zespołu śpiewaczego ,,Borowiacy” z Branwi - p. Bronisław Liwak, a także członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina” - p. Beata Oleszek oraz p. Monika Jargiło. Specjalne podziękowania skierowane w ręce wyżej wymienionych osób podczas uroczystości złożyli osobiście Wójt Gminy Dzwola – p. Wiesław Dyjach oraz P. O. Dyrektora GBPiOK – p. Paweł Blacha.
Podziękowania od organizatorów otrzymali również obecni podczas gali dyrektorzy ośrodków kultury powiatu janowskiego. Nagrody oraz honorowe odznaczenia wręczyli: poseł RP – p. Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego – p. Artur Pizoń oraz Burmistrz miasta Modliborzyce – p. Witold Kowalik.
Po części oficjalnej odbył się program artystyczny z inicjatywy GOK Modliborzyce, w którym mieli okazję zaprezentować się uzdolnieni artyści działający przy tamtejszej placówce kulturalnej.
Wszystkim nagrodzonym osobom pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania za długoletnią działalność i współpracę na rzecz rozwoju kulturalnego naszej okolicy, a także organizatorom za podjęcie imprezy na bardzo wysokim poziomie.


Tekst/Foto: S. Kaproń

21 maja 2019 r.
21 maja 2019 r.

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny
21 maja 2019 r. w Parku Naukowo-technologicznym w Puławach odbył się Wojewódzki Kongres dla Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny, który został przeprowadzony pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek oraz przy udziale wicepremier Beaty Szydło. Gminę Dzwola reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Pierwszej, Kocudzy Trzeciej, Dzwoli, Krzemienia Drugiego oraz Branwi. Na wstępie spotkania odbyło się kilka prelekcji dotyczących m. in. obecnej sytuacji w leśnictwie oraz możliwościach pozyskiwania pomocy finansowych dla kół gospodyń wiejskich. Uroczyste otwarcie w formie powitalnej dla wicepremier i wicemarszałek sejmu stanowił pokaz tańców ludowych przy muzyce biesiadnej odegranej ,,na żywo”. Wicepremier podczas przemowy pochwaliła gospodynie i twórców ludowych za ich działalność w obrębie kultywowania regionalnego dziedzictwa kulturowego, które jest niezwykle bogate i charakterystyczne dla każdego z regionów, a także zapowiedziała starania o dodatkowe fundusze skierowane specjalnie dla stowarzyszeń kół gospodyń wiejskich. Po przemówieniach odbyła się degustacja i pokaz regionalnych wyrobów kulinarnych, a także rzemiosła artystycznego, które zostały zaprezentowane na przygotowanych stoiskach regionalnych.

Kongres dla kół gospodyń wiejskich z pewnością stanowił doskonałą okazję do wspólnej integracji kreatywnych kobiet pochodzących z różnych regionów województwa lubelskiego. Dziękujemy organizatorom wydarzenia za to, że poprzez udział w tej jakże ważnej dla lokalnych stowarzyszeń imprezie mieliśmy możliwość do prezentacji i promocji charakterystycznych dla naszego regionu produktów kulinarnych oraz wyrobów rzemieślniczych. Dziękujemy również członkiniom KGW Gminy Dzwola za tak liczną obecność oraz za trud włożony w przygotowania do prezentacji swoich stoisk. Mamy nadzieję, że to wydarzenie wzbudzi coraz większe zainteresowania wśród mieszkańców polskich wsi oraz zachęci aktywne kulturalnie kobiety do coraz liczniejszego organizowania się i podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz kultywowania dawnych tradycji regionalnych związanych z codziennym życiem naszych przodków. Liczymy na to, że podejmowanie inicjatyw tego typu zaowocuje w przyszłości pełnym rozkwitem naszej polskiej dumy narodowej wśród całego społeczeństwa, jak również przyczyni się do jeszcze większej pielęgnacji - co prawda nie łatwej, ale jakże bogatej historii naszego kraju wśród młodych pokoleń.

19 maja 2019 r.
19 maja 2019 r.

Festiwal Folkloru w Janowie Lubelskim

19 maja 2019 r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje regionalne do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Do udziału w eliminacjach przystąpiły zespoły śpiewacze oraz soliści z powiatu Janowskiego, Biłgorajskiego i Kraśnickiego - łącznie wystąpiło ok 30 pozycji wykonawczych. Placówkę kulturalną GBPiOK reprezentowały następujące zespoły: Kocudzanki, Marianki, Roztoczanki, Branwiacy, Borowiacy oraz soliści: Alina Myszak, Janina Oleszek, Stanisław Rawski (harmonijka ustna) i Bronisław Rawski (skrzypce) z Kocudzy.  Pomimo świetnych występów naszych zespołów niestety żadnemu nie udało się zakwalifikować do kolejnego etapu festiwalu. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Borowiacy, kórym udało się wywalczyć trzecie miejce. Do kolejnego etapu festiwalu, który odbędzie się 26 maja w Lublinie zakwalifikowały się ,,Godziszowianki" z Godziszowa oraz zespół śpiewaczy działający przy GOK Modliborzyce. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom pierwszego etapu przeglądu oraz dziękujemy naszym zespołom za udział w eliminacjach!

12 maja 2019 r.
12 maja 2019 r.

Niedziela z „organkami”
W minioną niedzielę 12 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbył się XVIII Wojewódzki Przegląd Muzykujących na Harmonijkach Ustnych. W przeglądzie uczestniczyli wykonawcy z różnych stron województwa grający na harmonijkach ustnych, okarynie, grzebieniu czy butelce. Każdy z wykonawców prezentował różny repertuar od znanych szlagierów polskich po muzykę ludową. Naszą placówkę reprezentowali:, Janina Oleszek i Antoni Gilas z Kocudzy grający na „organkach” i Marek Brodowski z Branewki grający na butelce. Antoni Gilas wygrał sobie II miejsce za „garnitur kocudzki”, natomiast pozostali otrzymali wyróżnienia i drobne upominki. Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego!


Tekst/Foto: I. Krawiec

3 maja 2019 r.
3 maja 2019 r.

Majówka z Jarzębiną
Zespół „Jarzębina” wystąpił na „Wielkiej Majówce” zorganizowanej przez bardzo prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich z Łabuń. Występ odbył się 3 maja podczas Narodowego Święta Konstytucji i Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach. Zespół zaprezentował się z pół godzinnym programem pieśni maryjnych, patriotycznych oraz biesiadnych, włączając się nie po raz pierwszy w akcję charytatywną w ramach kampanii Kilometry Dobra prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Pomimo nie sprzyjającej pogody publiczność dopisała, świetnie się bawiła i ochoczo włączyła się w akcję zbierania pieniędzy na szczytny cel.


Tekst/Foto: I. Krawiec

 

1 maja 2019 r.
1 maja 2019 r.

Jarzębina u „Czeremchy”
1 maja br., zespól „Jarzębina” był gościem zaprzyjaźnionego zespołu „Czeremcha” z Gromady, który obchodził Jubileusz 20- lecia swojej działalności artystycznej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w rodzinnym kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie, następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do świetlicy OSP na dalszą część uroczystości. Były kwiaty, przemówienia, odznaczenia oraz występy zespołów z gminy Biłgoraj. „Jarzębina” zaprezentowała się z krótkim energicznym koncertem oraz specjalnie przygotowaną na tą okoliczność piosenką, nie zabrakło też „Koko Euro Spoko”, ku zadowoleniu biesiadników.


Tekst/Foto: I. Krawiec

17.04.1019 r.
17.04.1019 r.

Protokół Konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną z dnia 17.04.2019 r.

Celem konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową, a także pogłębianie wiedzy na temat symboliki oraz znaczenia palm w obrzędowości ludowej.
Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Dzwola i składał się na poszczególne kategorie wiekowe:
1. Dzieci
2. Młodzież
3. Dorośli
Do konkursu zgłoszono łącznie 10 prac, z czego 4 prace w kategorii wiekowej: ,,Dzieci” oraz 6 prac w kategorii wiekowej: ,,Dorośli”.
W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wytypowano pierwsze 3 miejsca w każdej z poszczególnych kategorii.
Komisja konkursowa, w składzie: Irena Krwaiec (Przewodnicząca komisji), Paweł Blacha (Członek komisji), Sławomir Kaproń (Członek Komisji), postanowiła nagrodzić laureatów konkursu na podstawie:
• doboru odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
• estetyki wykonania,
• pomysłowości oraz inwencji twórczej
                                                                                Wyniki Konkursu
KATEGORIA I: Dzieci
I miejsce: Natalia Siwa
II miejsce: Mateusz Zygmunt
III miejsce ex-aequo: Justyna Rawska i Alicja Mróz
KATEGORIA II: Dorośli
I miejsce: KGW Kocudza Druga
II miejsce: KGW Dzwola
III miejsce: KGW Kocudza Trzecia
Zgodnie z postanowieniami regulaminu prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.gbpiokdzwola.pl oraz profilu Fb. Miejscem wystawy prac konkursowych będzie świetlica GBPiOK (odbiór prac we własnym zakresie).
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i chęci do zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych. Mamy nadzieje, że konkurs wpłynie pozytywnie na chęci oraz rozbudzenie wewnętrznej motywacji do dalszego rozwoju plastycznego, a także do chętnego udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą placówkę kulturalną.
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

15.04. 2019 r.
15.04. 2019 r.

,,Wisienki" w Ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
W poniedziałek 15 kwietnia odbyliśmy razem z Wisienkami wizytę w Ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym w Janowie Lubelskim. Wisienki przygotowały na tą okazję specjalny program muzyczny, w którym zachęcały swoich rówieśników z kliniki do wspólnej zabawy. Podczas zajęć muzycznych na twarzach chorych dzieci pojawiały się uśmiech i radość, co było dla nas niezwykle satysfakcjonujące. Cieszymy się, że mogliśmy choć w małym stopniu, ale jednak przyczynić się do pobudzenia entuzjazmu wśród niepełnosprawnych dzieci. Wizyta w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym była dla nas z pewnością potrzebnym doświadczeniem, ale i również niezwykłym przeżyciem. Jesteśmy dumni z naszych ,,Wisienek", a że pod przewodnictwem p. Ireny Krawiec podejmują tego typu działania na rzecz niesienia pomocy i dobra innym.

,,Źródło" nr 14
,,Źródło" nr 14

Kwartalnik Gminnej Gazety ,,Źródło" nr. 14 rozdysponowano na terenie Gminy Dzwola w dniu 11.04.2019 r.

Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Zespół Redakcyjny: I. Krawiec, K. Strykowska, S. Kaproń

Okładka: S. Kaproń

Korekta: K. Strykowska

Skład: M. Garbacz

Nakład: 1 000 egz.

Druk: Łódź Polska Press

21.03.2019 r.
21.03.2019 r.

Powitanie wiosny
Z okazji pierwszego dnia wiosny nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Trzeciej zorganizowało w dniu 21 marca 2019 r. spotkanie integracyjne z uczniami klasy IV b. szkoły podstawowej w Kocudzy wraz z wychowawczynią p. Magdaleną Zaręba.
Na wstępie odbyło się powitanie dzieci przez przewodniczącą koła – p. Annę Świś. Następnie przeprowadzona została rozmowa o zwyczajach związanych z powitaniem wiosny, m.in. o topieniu Marzanny.
Wiosna przynosi nadzieję na nowe życie. Wspólnie doszliśmy do wniosku, iż za jednym zamachem można wygonić nie tylko zimę, ale i złe oceny szkolne, mówiąc:
"Najlepiej gdy jedynki z korzeniami wyrwiemy. Do wody wrzucimy i wszystkie szkolne chwasty w rzece utopimy."
Pracowaliśmy również wspólnie z dziećmi nad wierszem Jana Brzechwy pt. "Wiosna". Było czytanie i uzupełnianie słowami odpowiednich wersów wiersza. Naśladowaliśmy też odgłosy budzącej się do życia natury. Układaliśmy także przysłowia o wiośnie i odgadywaliśmy różne zagadki.
Bardzo się cieszymy, że do współpracy włączyli się pracownicy GBPiOK - Pani Irena Krawiec i Pan Sławomir Kaproń, którzy prowadzili zajęcia muzyczne. Pani Irena uczyła różnych piosenek, do których następnie utworzono mini teatrzyk. Dzieci wcieliły się w zajączki. Był też chórek dziewczynek i chłopców. Potem Pani Irena pokazała książkę z jej dzieciństwa i przeczytała ulubioną bajkę "O kotku i kogutku". Wszyscy świetnie się bawili. Po tych zajęciach przystąpiliśmy do robienia kwiatów z bibuły i krepiny.
Podczas zajęć przewidziany był poczęstunek dla dzieci przygotowany przez Organizatorów.
Spotkanie zorganizowane zostało dzięki pomocy finansowej budżetu państwa, którą otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Trzeciej.

Tekst: A. Świś

 

15.03.2019 r.
15.03.2019 r.

Pokaz tresury psa
W piątek, 15 marca br. odbyły się specjalne zajęcia dla Wisienek podczas, których prezentowany był pokaz tresury psa. Widowisko zainicjowane przez p. Irenę Krawiec miało na celu w głównej mierze uświadomienie dzieciom tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa w rękach właściciela, bądź też hodowcy żywych zwierząt domowych. Głównym bohaterem spotkania był śliczny piesek ,,Kuki”, który zaprezentował w mistrzowskim i spektakularnym stylu swoje umiejętności zarówno fizyczne, jak również instynktowne. Widowisko, które zapewnił nam ,,Kuki” obfitujące było mnóstwem dobrej zabawy i humoru, ale także nauki o tym, jak należycie obchodzić się ze zwierzęciem. Z pewnością dzień ten na długo pozostanie w pamięci naszych młodych wokalistek, które to - mamy nadzieje - oprócz dobrej zabawy wyciągną z tego spotkania równie wiele dobrej nauki. Serdecznie dziękujemy Wisienkom za udział w zajęciach, jak również za ciągłą aktywność w obrębie kultywowania naszej tradycyjnej muzyki folklorystycznej.

18-22 luty 2019 r.
18-22 luty 2019 r.

Ferie Zimowe w GBPiOK

Ferie to z pewnością znakomita okazja do odpoczynku i wytchnienia od nauki i zajęć szkolnych. Jest to czas wspólnej zabawy, w którym dzieci nabierają energii, entuzjazmu, a także zapału do dalszej edukacji. Zaplanowany przez placówkę GBPiOK okres ferii zimowych trwał od 18 do 22 lutego. Interesantów nie brakowało, każdego dnia odwiedzała nas spora gromadka chętnych do zabawy dzieciaków. Nasi milusińscy podopieczni – trzeba przyznać - dali niezły wycisk pracownikom Gok-u, którzy bez wytchnienia i w pocie czoła organizowali przeróżne gry i zabawy ku zadowoleniu i uciesze nieposkromionych małych ,,brzdąców”. Nie mniej jednak każdy wspólnie spędzony dzień napełniał nas pozytywną dawką energii, dzięki której kolejny stawał się jeszcze bardziej wesoły.
W pierwszym dniu organizowaliśmy różne zajęcia integracyjne, dzięki którym dzieci mogły się lepiej poznać - były to m.in. zajęcia plastyczne, które wpływały na pobudzenie wyobraźni oraz zajęcia ruchowe wpływające na rozwój sprawność fizycznej i orientacyjnej.
Kolejny dzień to już w zasadzie nieprzerwany ciąg atrakcji, z których główną stanowił występ grupy teatralnej ,,Tradycja” z Janowa Lubelskiego, prezentujący spektakl pt. ,,Wrózki”. Kolejnym punktem harmonogramu dnia był zespół Jarzębina i jego zagadki dotyczące znaczenia słówek na podstawie wcześniej oglądanego filmu o ,,Gwarze Kocudzkiej”. Odbył się także pokaz instrumentów muzycznych prezentowanych przez Sławomira Kapronia i Antoniego Gilasa.
Następny dzień rozpoczęliśmy pieczeniem kiełbasek przy ognisku, po czym odbyła się także gra na boisku oraz inne zabawy ruchowe w świetlicy GBPiOK.
W dzień czwarty odbyło się spotkanie z tajemniczym podróżnikiem, którym okazał się Paweł Blacha – pracownik biblioteki w Krzemieniu. Opowiedział on o swojej niedawno odbytej wycieczce do Norwegii i zwiedzonych tam miejscach. M.in. o wykutym w lodzie gmachu z wnętrzem obfitującym w piękne lodowe rzeźby, o zorzach polarnych, a także o reniferach które mieliśmy okazję oglądać podczas prezentowanej fotorelacji. Odbył się także konkurs na pejzaż z bibuły, w którym dzieci ochoczo wzięły udział, a także małe rozgrywki w ping-ponga, w których przewidziana była nagroda dla zwycięzcy.
Na zakończenie ferii (5 dzień) zorganizowaliśmy bal przebierańców, w którym dzieci mogły zaprezentować swoje przepiękne karnawałowe stroje. Każdy mógł też zaśpiewać w formie karaoke swój ulubiony utwór muzyczny. Zwieńczeniem dnia było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród. Poza laureatami konkursu każdy z uczestników ferii otrzymał drobny upominek. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odwiedziny i wspólną zabawę!

11-15 luty 2019 r.
11-15 luty 2019 r.

Ferie zimowe w Bibliotece
W dniach 11-15 luty w filii biblioteki w Kocudzy Trzeciej odbywały się zajęcia zorganizowane w ramach „Ferie w bibliotece”. Wspólne spotkania podczas organizowanych zajęć pozwoliły na ciekawe spędzenie czasu w okresie wolnym od nauki szkolnej. Ferie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci uczestniczyły w integracyjnych zabawach literackich, muzycznych, ruchowych wykazując się przy tym pomysłowością, kreatywnością oraz poczuciem humoru. Wykonywały także prace plastyczne na podstawie fragmentów wierszy Jana Brzechwy. Nie zabrakło również zagadek, quizów, rebusów i gier rozwijających umiejętności logicznego myślenia, które dzieci chętnie rozwiązywały. Były także krzyżówki, łamigłówki, kolorowanki, gry planszowe i puzzle oraz konkursy ruchowe .
Do organizacji ferii włączyły się panie z Klubu Seniora, które w przeciągu dwóch dni (środa i piątek) prowadziły zajęcia dla dzieci. Podczas pierwszego spotkania panie opowiedziały jak dawniej wyglądało wesele na wsi. Jedna z pań przyniosła nawet swoją suknię ślubną, którą wszyscy mogli zobaczyć. Dzieci mogły pooglądać również przyniesione stare zdjęcia weselne. Na koniec panie uczyły weselnych przyśpiewek i piosenek ludowych. Drugiego dnia członkinie Klubu Seniora uczyły, jak można zrobić samemu piękne kwiaty z bibuły.
Codziennie na uczestników zajęć czekał poczęstunek i herbatka. Każdego dnia dzieci przychodziły na zajęcia z uśmiechem na twarzy, co było najlepszym dowodem uznania i wdzięczności.
Dziękuję dzieciom za wspólnie spędzony czas i miłą zabawę, paniom z Klubu Seniora za bezinteresowne zaangażowanie w organizację ferii, rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku i herbaty, a także pani Dyrektor GBPiOK za wsparcie finansowe.
Kolejne ferie w bibliotece już za nami, i choć dobiegły końca, biblioteka - oferując dobrą książkę - serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzin.
Tekst/Foto: J. Dycha

Ping-Pong

Zajęcia ping-pong w świetlicy GBPiOK ruszają od 12 stycznia 2019 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do gry w każdy wtorek w godzinach 16:00 - 19:00 (Dostępny jeden stół do gry).

23 stycznia 2019 r.
23 stycznia 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka
23 stycznia br. obchodziliśmy w placówce GBPiOK Dzień Babci i Dziadka. P. Irena Krawiec razem z Wisienkami przygotowała na tą okazję program muzyczny, w którym dziewczynki zaprezentowały swoje wokalne umiejętności odśpiewując kilka pieśni specjalnie dla zgromadzonych babć i dziadków. Wystąpili także gościnnie muzycy, którzy przyjechali do nas z Warmii i Mazur. Zaprzyjaźnieni z zespołem Jarzębina instrumentaliści odegrali specjalnie dla przybyłych gości koncert muzyki ludowej na żywo prezentując przy tym charakterystyczne brzmienie instrumentów smyczkowych. Były też rózne zabawy z dawnych lat zainicjowane przez p. Irenę, w których wszyscy ochoczo wzięli udział. Dziękujemy muzykom za odwiedziny, a także wszystkim uczestnikom organizowanego przez nas wydarzenia za przybycie.

20 stycznia 2019 r.
20 stycznia 2019 r.

XXI Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach
Zespół ludowy ,,Jarzębina" z Kocudzy zajął I miejsce podczas Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach, który odbył się w Niedzielę 20 stycznia 2019 roku. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! Wystapiły także rezprezentujące naszą placówkę kulturalną zespoły śpiewacze: ,,Branwiacy" z Branwi, którzy zajęli III miejsce oraz ,,Marianki" działające przy KGW w Kocudzy Drugiej, którym również dziękujemy za aktywność w obrębie muzyki folklorystycznej.

19 stycznia 2019 r.
19 stycznia 2019 r.

IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie
IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie odbył się 19 stycznia 2019 roku. Naszą placówkę kulturalną reprezentowały nastepujące zespoły: Marianki, Roztoczanki, Kocudzanki, Borowiacy oraz zespół Jarzębina, któremu udalo się zająć II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

13 stycznia 2019 r.
13 stycznia 2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji VII Gminnego Przeglądu Kolęd

i Pastorałek, 13 stycznia 2019 r. w Kocudzy Drugiej

Celem przewodnim przeglądu było rozbudzenie chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek, kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych, integracja wielopokoleniowa, wspieranie i promowanie uzdolnionych osób oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności lokalnej społeczności.
Do przeglądu zgłoszono łącznie 27 pozycji wykonawczych – w tym:
• 17 pozycji w kategorii dziecięcej – (9 solistek, 5 duetów, 2 trio, 1 zespół)
• 3 pozycje w kategorii młodzieżowej – (3 solistki),
• 7 pozycji w kategorii obejmującej wiek dorosły – (6 zespołów śpiewaczych, 1 instrumentalista).
Komisja w składzie:
mgr Kamila Strykowska (Dyrektor GBPiOK – Przewodnicząca Komisji)
Piotr Rząd (muzyk, członek Komisji)
mgr Paweł Blacha (pracownik GBPiOK – członek komisji)
dokonała oceny uczestników biorąc pod uwagę: czystość i wyrazistość śpiewu, stopień trudności wykonywanego utworu, rodzaj akompaniamentu, a także ogólny wyraz artystyczny. Komisja konkursowa po wysłuchaniu i wnikliwej ocenie wszystkich uczestników przeglądu postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W Kategorii I: Dzieci
I miejsce: Duet – Aleksandra Dyjach, Agnieszka Góra
II miejsce: Trio – Julia Papierz, Anna Długosz, Martyna Wnuk
III miejsce: Aleksandra Białek

W Kategorii II: Młodzież
I miejsce: Trio - Klaudia Prejs, Julia Jargiło, Izabela Białek
II miejsce: Izabela Białek.
III miejsce: Natalia Kaproń
W Kategorii III: Dorośli - wyróżnienie dla wszystkich zespołów oraz instrumentalisty Stanisława Rawskiego.
Specjalną nagrodę ufundowaną przez Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z Kocudzy otrzymał zespół dziecięcy „Wisienki” za kultywowanie wielopokoleniowych tradycji ludowych, za wyśpiewanie kolęd w gwarze ,,kocudzkiej”, natomiast pozostali uczestnicy Przeglądu dostali drobne upominki ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury.
Organizatorem tegorocznego VII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek byli:
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury oraz Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru z Kocudzy Trzeciej.