Aktualności


13.08.2018

Honorowy Patronat nad wydarzeniem: I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych organizowanym przez GBPiOK obejmuje Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Dziękujemy!

admin.

19 sierpnia 2018
19 sierpnia 2018
31.07.2018

I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzypowiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się 19 sierpnia 2018 roku (Niedziela) o godz. 14:00 na Muszli Koncertowej przy budynku OSP w Kocudzy Drugiej. Zachęcamy, aby uczestnicy Przeglądu sięgneli w wyborze repertuaru konkursowego do utworów, które pokażą, że ,,Walkę o niepodległość Polacy toczyli zarówno poprzez powstania (listopadowe czy styczniowe), jak i przez pracę u podstaw, służącą modernizacji ziem polskich i budowaniu nowoczesnego narodu." Niech poprzez śpiew zostanie złożony hołd ,,tym wszystkim, którzy w latach zmagań o wolną i niepodległą Polskę dali świadectwo swej miłości do ojczyzny" (cytaty pochodzą z uchwały senatu).

02.08.2018

Jarzębina i Borowiacy na Podlasiu

Na zaproszenie Knyszewskiego Ośrodka Kultury i Męskiej Kompanii z Kalinówki, w dniach 25-26 lipca br. z rewizytą udały się nasze dwa zespoły „Jarzębina” z Kocudzy i „Borowiacy” z Branwi (kierownik – Bronisław Liwak), by wspólnie z mieszkańcami Kalinówki uczestniczyć w parafialnym festynie „Kalinówka i ludzie – 100 lat Niepodległości”. Nasze zespoły zaprezentowały pieśni patriotyczne i biesiadne oraz przygotowaliśmy stoisko z regionalnym jadłem (pierogi reczczane, jaglane oraz słynny serek opiekany). Dziękujemy za zaproszenie, mamy nadzieję że spotkamy się już niebawem.
Wyjazd został sfinansowany w całości przez KOK w Knyszewie.

23.07.2018

WAŻNA INFORMACJA!

Nastąpiła chwilowa przerwa w zajęciach muzycznych orkiestry dętej z powodu urlopu Kapelmistrza. Najbliższe spotkanie przeznaczone na próby muzyczne odbędzie się 9 sierpnia 2018 r.

05.07.2018

Rajd Rowerowy

W dniu 04.07.2018 r., odbyła się VI edycja Rajdu rowerowego, zorganizowana przez panią dyr. Kamilę Strykowską oraz pracowników GBPiOK w Dzwoli. Początkowo rajd miał się odbyć 28 czerwca, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne został przełożony na środę 4 lipca. Trasa rajdu podzielona została na dwa etapy. Pierwszy postój zorganizowany został przy kapliczce na tzw. Goleniówce, natomiast drugi (końcowy) na boisku w Zdzisławicach. Trasa miała długość około 7 km. W rajdzie uczestniczyło 38 dzieci i 11 opiekunów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas.

03.07.2018

X Spotkania Akademickie w Bukowinie

Tytułowe wydarzenie odbyło się 17 czerwca 2018 roku. W imprezie wzięły udział m.in. zespoły ludowe reprezentujące placówkę GBPiOK: Branwiacy, Kocudzanki, Marianki i Roztoczanki. Uroczystości rozpoczęły się wykładem „ Fenomen 11 listopada 1918 roku” prof. Zw. Dr hab. Henryka Chałupczaka” w Kościele filialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (dawny kościółek rektorski) w Bukowinie. Następnie odprawiona została Msza Święta przez duszpasterzy akademickich ks. Jerzego Frankiewicza i ks. Stanisława Bełza. Po Mszy Świętej dalsze uroczystości odbywały się w Gospodarstwie Agroturystycznym Kary Mustang w Bukowinie. W trakcie imprezy organizowane były konkursy i zabawy dla dzieci oraz dorosłych. Oprócz zespołów reprezentujących Gminę Dzwola wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca „Tanew” z Biłgoraja, Zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Retrospekcja” z Biłgoraja, Studenci PWSZ w Zamościu wraz z wykładowcą dr. Januszem Skwarkiem, Zespoły taneczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie oraz Ludowy Zespół z Gminy Biszcza. Wszyscy otrzymali Statuetki i Dyplomy za udział w przeglądzie.

20.06.2018

Sukces ,,Wisienek" w Baranowie Sandomierskim

Ponad pół tysiąca małych śpiewaków, instrumentalistów oraz tancerzy z całej Polski przyjechało do Baranowa Sandomierskiego (podkarpackie) na Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej pn. „Dziecko w Folklorze”. Impreza odbyła się 17 czerwca  br. już po raz 25 w scenerii renesansowego baranowskiego zamku. Festiwal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ponieważ jest jednym z nielicznych w Polsce, który skupia się wyłącznie na dziecku. Uczestnicy rywalizowali w 6 kategoriach: grupy śpiewacze, soliści, grupy obrzędowe, instrumentaliści, kapele, zespoły taneczne. W tym roku najwięcej było grup śpiewaczych – zgłosiło się ich aż 13. Uczestnicy występowali przed czteroosobową komisją składającą się z etnografów, etnochoreografów i etnomuzykologów. Przewodniczącą komisji była mgr. Jolanta Dragan - etnograf i zarazem kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Ogłoszenie wyników odbyło się późnym wieczorem, ponieważ z powodu bardzo wysokiego poziomu prezentacji konkursowych jury z wielkim trudem podjęło ostateczną decyzję. Nasze małe śpiewaczki zdobyły najwyższą nagrodę - statuetkę „Drewnianego Klepoka” oraz dodatkowo nagrodę pieniężną za pięknie wyśpiewane pieśni sieroce w naszej kocudzkiej gwarze.
Wisienki istnieją już 25 lat licząc od pierwotnego założenia zespołu przez p. Irenę Krawiec w 1993 r. Obecny, 11 już skład pomimo tego, że istnieje dopiero cztery miesiące to zachwyca i podbija swoim śpiewem serca nie tylko mieszkańców naszej Gminy, ale również i całej Polski, czego najlepszym dowodem jest zajęcie pierwszego miejsca na Festiwalu w Baranowie.
Naszą placówkę kulturalną reprezentował ośmioosobowy skład zespołu: Justyna Rawska, Diana Szpot, Natalia Lewandowska, Zuzanna Dycha, Anna Długosz, Julia Papierz, Kinga Małek, Natalia Góra.
Wystąpienie na Ogólnopolskim Festiwalu było dla Wisienek wielkim wyróżnieniem, a także zachętą do tego, by w dalszym ciągu kultywować i podtrzymywać tradycje naszych przodków związaną ze śpiewem w kocudzkiej gwarze.
Oprócz przesłuchań konkursowych odbyły się gry i zabawy w plenerze, a także bardzo ciekawe warsztaty pt. „Wszystko jest muzyką” prowadzone przez znanego popularyzatora kultury ludowej oraz multiinstrumentalistę p. Józefa Brodę.
Obserwując tegoroczny festiwal można śmiało stwierdzić, iż z roku na rok nabiera on coraz większego rozmachu. Dzieci z różnych stron Polski (m.in. z Ełku, Zakopanego, Nowego Sącza, Iwonicza Zdroju) ochoczo przyjeżdżają do Baranowa biorąc udział w występach muzyczno-wokalnych. Jest to wielkie święto kultury i tradycji dziecięcej, a także okazja do wymiany doświadczeń, integracji i dobrej zabawy - zarówno dla opiekunów, jak i małych artystów. Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, a w szczególności naszym cudownym Wisienkom!

19.06.2018

,,Dla każdego coś fajnego" - zakończenie projektu

19 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie w ramach zakończenia projektu ,,Dla każdego coś fajnego”. Koordynator p. Anna Świś po miłym powitaniu obecnych gości przedstawiła protokół dotyczący cyklu wszystkich zorganizowanych zajęć, a także omówiła ogólne znaczenie projektu. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek wraz z Dyrektor GBPiOK p. Kamilą Strykowską po uroczystej przemowie zwieńczonej gromkimi oklaskami złożyli wspólne podziękowania skierowane do organizatorów całego przedsięwzięcia. Wszystkim uczestnikom projektu - zarówno dzieciom, jak również innym osobom, które w jakikolwiek sposób włączyły się w organizację poszczególnych etapów programowych wręczone zostały drobne upominki. Na spotkaniu obecni byli także: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kocudzy p. Marta Rutkowska, członkowie Klubu Seniora z Kocudzy Trzeciej, Pracownicy GBPiOK (p. Irena Krawiec, p. Janina Dycha, p. Sławomir Kaproń) oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy.

14.06.2018

Teatr dla dzieci pt. ,,Wróżki" w wykonaniu Grupy Seniorów ,,Tradycja" z Janowa Lubelskiego

13 czerwca 2018 r. w świetlicy GBPiOK w Kocudzy Drugiej odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. ,,Wróżki”. Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Janowa Lubelskiego jako Grupa Teatralna pod nazwą ,,Tradycja” przedstawili w pięknej aranżacji i choreografii bardzo ciekawą historię z końcowym morałem, iż w życiu opłaca się być dobrym, pracowitym i pomocnym dla innych ludzi. Grupa teatralna ,,Tradycja” działa prężnie zachwycając swoimi występami nie tylko dzieci, ale również publiczność dorosłą. Nie da się ukryć pasji aktorskiej, towarzyszącej wykonawcom podczas spektakli teatralnych, która wiąże się przede wszystkim z radością i satysfakcją z każdego kolejnego występu. Serdecznie dziękujemy Grupie Teatralnej ,,Tradycja" za wspaniałe przedstawienie i zapraszamy ponownie!

13.06.2018

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie odbędą się w Łążku Garncarskim w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2018 r. Zapraszamy w imieniu Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim

13.06.2018

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
Serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg” w związku z ogłoszonymi naborami wniosków dla przedsięwzięć:
GRANTY:
• 2.2.2 Rozwój aktywnych form rekreacji – działanie dotyczy organizacji wydarzeń/imprez, działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD „Leśny Krąg” zawartych w LSR*
• 2.3.1 Wspieranie miejscowych artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników – działanie dotyczy np.: Doposażenia zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez np. zakup strojów, instrumentów, wyposażenia miejsc spotkań
• 2.3.2 Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne - działanie dotyczy m in.: organizacji warsztatów, spotkań, szkoleń, kulturalnych i integracyjnych promujących lokalne dziedzictwo historię kulturę i sztukę.
* wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
INWESTYCJE:
• 2.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych
• 2.1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne
• 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne
do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli:
- Organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
- Kościołów i związków wyznaniowych
- Jednostek Sektora Finansów Publicznych
- Instytucji Kultury
Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
- zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie środków;
- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;
- dokumentacja konkursowa;
- zasady oceny i wyboru operacji przez LGD

11.06.2018

Piknik rodzinny na Stokach w Dzwoli

10 czerwca 2018 r. odbył się Piknik rodzinny na Stokach w Dzwoli. Otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek, który uroczyście powitał wszystkich zgromadzonych.

08.06.2018

Kocudzanki wystąpią na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

Po Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbył się 27 maja 2018 roku w Lublinie jury w składzie; mgr Marian Czyżyński - konsultant WOK w Lublinie, dr Janina Biegalska - Urząd Marszałkowski, mgr Kornelia Niedbał - instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie, mgr Andrzej Sar - gł. instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny WOK w Lublinie wytypowało do udziału w 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii zespołów śpiewaczych między innymi Nasz Zespół „Kocudzanki” z Kocudzy.
52 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu odbędzie się 21 – 24 czerwca 2018 roku.
Naszym Paniom „Kocudzankom” i wszystkim wykonawcom powiatu janowskiego życzymy sukcesów z występów w Kazimierzu.

30.05.2018

Występ Jarzębiny na koncercie ,,Puls" w Częstochowie

Magia sobotniej nocy.
Sobotni efekt przerósł oczekiwania. Emocje trochę opadły, ale na długo pozostaną w pamięci członkiń zespołu Jarzębina, a to za sprawą niecodziennego wydarzenia muzycznego „Puls”, poświęconego częstochowskiej poetce Halinie Poświatowskiej. Wydarzenie miało miejsce 26 maja 2018 r. w Częstochowie gromadząc miłośników poezji i muzyki, którzy niemal w całości wypełnili plac Biegańskiego. Wiersze poetki w specjalnych aranżacjach opracował James Morton - jeden z najzdolniejszych saksofonistów w Wielkiej Brytanii, na co dzień grający z zespołem The Herbaliser. Natomiast do współpracy zaproszeni zostali muzycy z Bristolu, którzy w głównej mierze tworzyli światową scenę trip-hop i drum & bass. Dla zespołu Jarzębina było to dużym wyzwaniem, muzyka trip-hop i biały głos dający chórek Emose Uhumnwangho w pieśni „Czeremcha” i Renacie Przemyk w żałobnej pieśni „Modlitwa” oraz „Usta w futrze”, którą brawurowo wspólnie z Jamesem Mortonem wykonał zespół. Przygotowanie całego spektaklu muzycznego trwały trzy dni pod okiem wrocławskiego duetu „Generalnie Smakowicie” - Marzeny Kopczyńskiej-Urlich i Michała Gawlicza. Magiczne multimedialne widowisko muzyczne ubogacili wspaniali polscy wokaliści m.in. Renata Przemyk, Emose Uhumnwangho, Skubas, Brodka, Wojciech Waglewski, Natalia Sikora, zespół Jarzębina wraz z towarzyszącymi im artystami z Wrocławskiego Teatru Tańca oraz tancerzami na szarfach, tworząc cudowne, niepowtarzalne magiczne widowisko.

24.05.2018

Jarmark Janowski - Festiwal Folkloru

Podczas 43 edycji FESTIWALU FOLKLORU w ramach JARMARKU JANOWSKIEGO - Eliminacji Regionalnych do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, oraz Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego - odbytych 20 maja 2018 r. w Janowie Lubelskim

18.05.2018

Dzień Działacza Kultury

17 maja 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Działacza Kultury. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Janowski Grzegorz Pyrzyna, Wicestarosta Antoni Kulpa, Wójtowie, Dyrektorzy, oraz pracownicy Domów Kultury i bibliotek z poszczególnych gmin powiatu janowskiego. Tegoroczną nagrodę Ministra Kultury za zasługi dla kultury polskiej w postaci honorowych medali otrzymały m.in. reprezentujące naszą gminę członkinie zespołu ludowego Jarzębina: Janina Dyjach ze Zdzisławic oraz Lucyna Jargiło z Kocudzy Trzeciej. Gratulujemy i życzymy jak najdłuższej współpracy artystycznej oraz owocnego powiększania dorobku artystycznego w szczęściu i zdrowiu podczas wykonywanej pracy.

16.05.2018

,,Dla każdego coś fajnego"

15 maja 2018 r. odbyła się wycieczka w ramach projektu ,,Dla każdego coś fajnego” pod patronatem programu ,,Na dobry początek” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ,,Klub Seniora”. Odbiorcami są natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy. Wyjazd obejmował m.in. zwiedzenie Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, zajęcia kulinarne w Zagrodzie Sitarskiej oraz gry i zabawy w Parku Rekreacyjnym ,,Fikoland". Organizatorem wyjazdu była Koordynator projektu p. Anna Świś.

30.04.2018

XVIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów 2018

18. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS" 2018 odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Caritas "Dom Nadziei" w Lublinie. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W Przeglądzie wzięło udział 68 podmiotów wykonawczych, w tym: 31 w kategorii MUZYKA, 19 w kategorii FOLKLOR oraz 18 w kategorii TEATR.

27.04.2018

,,Dla każdego coś fajnego" - o muzyce kilka słów

25 kwietnia 2018 r., odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ,,Dla każdego coś fajnego” pod patronatem programu ,,Na dobry początek” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ,,Klub Seniora”. Odbiorcami są natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy. Spotkanie dotyczyło prezentacji instrumentów muzycznych wraz z omówieniem zasad gry oraz różnych możliwości brzmieniowych. Pierwsza prezentacja, przedstawiona przez Sławomira Kapronia dotyczyła gry na gitarze elektrycznej wraz z omówieniem wzmacniacza gitarowego, a także poszczególnych efektów gitarowych. Kolejny instrument to akordeon i jego różne możliwości zaprezentowane przez p. Antoniego Gilasa. Bardzo ciekawym i zabytkowym instrumentem okazała się tzw. ,,Suka Kocudzka” zaprezentowana przez p. Irenę Krawiec. Na spotkaniu oprócz wyżej wymienionych osób obecni byli także członkowie Klubu Seniora z Kocudzy, członkowie kapeli ludowej ,,Branwiacy” oraz Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek. Imprezę poprowadziła Koordynator projektu p. Anna Świś. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i obecność.

20.04.2018

,,Dla każdego coś fajnego" - O dawnych zwyczajach i tradycjach

18 kwietnia 2018 r., odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ,,Dla każdego coś fajnego” pod patronatem programu ,,Na dobry początek” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ,,Klub Seniora”. Odbiorcami są natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy. Tematem spotkania były dawne zwyczaje i obrzędy związane z naszym regionem. Członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina" zaprezentowały słynny ludowy strój biłgorajski z poszczególnymi jego elementami, a także przedstawiły krótki zarys historyczny swojej działalności artystycznej. Obecne były także ,,Wisienki" w stroju ludowym, które wspólnie z ,,Jarzębiną" wykonały kilka utworów wokalnych. Imprezę poprowadziła Koordynator projektu p. Anna Świś.

11.04.2018

20-lecie zespołu ,,Majdaniacy"

W sobotę 7 kwietnia br. miała miejsce niecodzienna uroczystość 20 - letniej działalności Zespołu Męskiego „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze gm. Szastarka. Specjalnymi gośćmi był zespół „Jarzębina” wraz z dyrektor GBPiOK Kamilą Strykowską. Obchody rozpoczęto Jubileuszową Mszą świętą, która odbyła się w rodzinnej miejscowości w Majdanie Obleszcze. Następnie wszyscy udaliśmy się do Gminnego Centrum Kultury do Polichny na dalsze uroczystości. Bogatą historię zespołu, przedstawił Wójt Gminy - Artur Jaskowski i dyr. Gminnego Centrum Kultury- Ewa Białoń. Nie zabrało wspomnień, wzruszeń i wspólnego śpiewu pieśni ludowych skierowane do Jubilatów. Jarzębina zaprezentowała tematyczną humorystyczną piosenkę specjalnie napisaną na tę okoliczność ku uciesze Majdaniaków i zebranych gości. Dziękujemy Wam dostojni Jubilaci za zaproszenie, życząc dalszych sukcesów i dalszej owocnej współpracy na niwie folkloru.

06.04.2018

,,Dla każdego coś fajnego" - Spotkanie Wielkanocne

5 kwietnia 2018r., odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ,,Dla każdego coś fajnego” pod patronatem programu ,,Na dobry początek” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ,,Klub Seniora” z Kocudzy. Odbiorcami są natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy. Spotkanie dotyczyło tradycji wielkanocnych związanych ze wspólnym spożywaniem śniadania wielkanocnego. Poczęstunek został przygotowany przez członkinie ,,Klubu Seniora”.  Imprezę poprowadziła Koordynator projektu p. Anna Świś. Aby tradycji stało się zadość juz na samym wstępie wszyscy wspólnie podzielili się jajkiem wielkanocnym, po czym seniorzy opowiedzieli ,,co nieco” o przygotowaniu śniadania wielkanocnego. Pani koordynator projektu przybliżyła dzieciom symbolikę święconych pokarmów. Były też zagadki wielkanocne i zgaduj-zgadula. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Obecni byli: Wójt Gminy Dzwola p. Stanisław Rożek, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kocudzy p. Marta Rutkowska, Dyrektor GBPiOK p. Kamila Strykowska wraz z pracownikami: Sławomirem Kaproniem i Janiną Dycha, Członkowie ,,Klubu Seniora” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy.

Przerwa świąteczna od 30 marca do 3 kwietnia
Przerwa świąteczna od 30 marca do 3 kwietnia
29.03.2018

29.03.2018

Telewizja TVN w naszej Gminie

Nagranie do programu ,,Dzień Dobry TVN" odbyło się ,,na żywo" w domu państwa Leokadii i Bronisława Liwaków w Branwii. Dziękujemy gospodarzom za gościnność, a także zespołom: ,,Jarzębina", ,,Wisienki" oraz ,,Branwiacy" za obecność. Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować ekipie telewizyjnej TVN za odwiedziny - Dziękujemy i zapraszamy ponownie!

27.03.2018

Wyniki konkursu - Palmy Wielkanocne 2018

W dniu 21 marca 2018 r. w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego wytypowano i nagrodzono najładniejsze palmy wielkanocne z terenu gminy dzwola.

08.03.2018

Dzień Kobiet

7 marca o godz. 16:00 w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbyło się towarzyskie spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Stowarzyszenie: Koło Gospodyń Wiejskich z Kocudzy Drugiej oraz przy współpracy GBPiOK. W spotkaniu wzięły udział członkinie stowarzyszenia KGW, pracownicy GBPiOK, a także Wójt Gminy Dzwola pan Stanisław Rożek. Spotkanie zostało rozpoczęte krótkim powitaniem pana Wójta oraz złożeniem sobie wzajemnych życzeń. Etapem kulminacyjnym było wspólne podzielenie się pięknie przyozdobionym tortem przygotowanym przez KGW z Kocudzy. Spotkanie przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze przy kawie, herbacie i ciastkach. Zwieńczeniem spotkania był występ muzyczno-wokalny pana Wójta, podczas którego wszyscy aktywnie włączyli się do śpiewu.

admin.
admin.
08.03.2018

01.03.2018

,,Natura 2000"

Dnia 13 marca 2018 r., w godzinach 10:00 – 15:00 w Ośrodku Kultury w Kocudzy odbędzie się spotkanie mieszkańców wsi: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie o charakterze warsztatowym dotyczyć będzie świadomości ekologicznej oraz poziomu wiedzy o obszarach Natura 2000 kompleksu leśnego Lasów Janowskich. Rozmowa na temat przedmiotów ochrony, zasad funkcjonowania i społecznego wykorzystania obszarów Natura 2000 uwzględniać ma w głównej mierze wypracowanie zasad przyjaznego dla przyrody sposobu gospodarowania na tych obszarach. Celem spotkania jest kształtowanie postawy pośrodowiskowej i podniesienie poziomu akceptacji społecznej dla obszarów Natura 2000 wśród lokalnej społeczności. Spotkanie uwzględniać będzie przerwę kawową oraz obiadową. Zapraszamy!

09.02.2018

Tłusty Czwartek

31.01.2018

31.01.2018

„Do szopy, hej pasterze”

VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2018
VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2018
09.01.2018

VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2018

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dzwola do udziału.